En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Den 15 februari läggs landets 23 länsrätter samma till tolv förvaltningsrätter. Syftet med denna reform är att långsiktigt kunna garantera hög kvalitet i den dömande verksamheten samt att säkerställa att domstolarna drivs effektivt och är attraktiva som arbetsgivare.

I och med organisationsförändringen blir förvaltninsgsrätterna mer lika i storlek än vad länsrätterna varit. Dessa domstolar kunde variera i storlek från tio upp till femhundra medarbetare.

"Förvaltningsrätterna ska därmed överlag ha större och mer likvärdiga möjligheter för exempelvis kompetensutveckling för personalen och effektivisering av verksamheten," säger Barbro Thorblad, Domstolsverkets generaldirektör, på Domstolsverkets hemsida www.domstol.se.

"En så här omfattande omorganisation med omlokalisering påverkar naturligtvis både domstolens personal och dess brukare. Men med reformens hjälp skapas nu förutsättningarna för effektiva domstolar med möjlighet till specialisering, vilket gör att domstolarna även fortsättningsvis ska kunna garantera hög kvalitet i sin verksamhet," säger Barbro Thorblad vidare.

Under en övergångsperiod kommer vissa förvaltningsrätter att ha kvar verksamhet på de gamla länsrätternas kansliorter, men så småningom ska verksamheten bedrivas endast på den nya kansliorten.

Initialt kan handläggningstiderna i de nya förvaltningsrätterna bli längre när personal på en länsrätt som upphör väljer att inte flytta med till den nya kansliorten. Enligt Arbetarbladet (den 13 februari) väljer t.ex. mer än hälften av personalen i Gävle att inte följa med till Falun, där den nya förvaltningsrätten får sitt kansli. Nyanställd personal måste kanske utbildas innan den kan börja handlägga mål och ärenden.

De nya myndigheterna får namnet Förvaltningsätten i (kansliortens namn). 20 av länsrätterna berörs av sammanläggningar. Detta medför att förvaltningsrätterna får större och, i vissa fall, förändrade och större domkretsar än de gamla länsrätterna. Länsrätterna i Skåne län, Länsrätten i Västerbottens län och länsrätten i Norrbottens län byter namn men berörs inte av sammanläggningar.

De nya domstolarna kommer att hantera samma typer av mål som länsrätterna och pågående mål förs över till förvaltningsrätterna.

Verksamheten vid Länsrätten i Kalmar län samt Länsrätten i Vänersborg delas mellan två nya domstolar. Till den nya förvaltningsrätten i Uppsala hör förutom verksamheterna vid Länsrätterna i Västmanlands län och Uppsala län även kommunerna Norrtälje, Sigtuna och Upplands Väsby. 

Kammarrätterna ska pröva överklaganden av förvaltningsrätternas avgörande enligt följande.

Kammarrätten i Stockholm: Förvaltningsrätterna i Stockholm och Uppsala.

Kammarrätten i Göteborg: Förvaltningsrätterna i Göteborg, Malmö och Karlstad.

Kammarrätten i Jönköping: Förvaltningsrätterna i Jönköping, Linköping och Växjö.

Kammarrätten i Sundsvall: Förvaltningsrätterna i Falun, Härnösant, Luleå och Umeå.

Benämningen allmänna förvaltningsdomstolar kvarstår som samlingsnamn på Regeringsrätten, kammarrätterna och förvaltningsrätterna,

Ove Grip

Skattekonsult

1 Kommentarer
 1. anon
  Rebecka78
  aug 23, 2010

  Hej,

  Undrar vad som gäller vid inköp av tjänster från land utanför EG, ruta 22 i momsdeklarationen?

  I deklarationen står det att momsen skall redovisas i ruta 22 och då undrar jag om det handlar om alla typer av tjänster eller bara vissa??

   Tacksam för ett svar!

   

  //Rebecka