En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 21 december 2021

I budgetpropositionen för 2022 aviserade regeringen att skatten på kemikalier i viss elektronik och skatten på avfallsförbränning årligen ska räknas om med ett schabloniserat tillägg på två procentenheter utöver den så kallade KPI-omräkningen. Finansdepartementet remitterar idag en promemoria med förslaget.

De nya reglerna förslås träda i kraft den 22 november 2022. Det innebär att de kommer att tillämpas när regeringen i november 2022 omräknar de skattebelopp som ska gälla för år 2023. I och med den nya omräkningen kommer de två skatterna att räknas upp på liknande sätt som exempelvis skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Ändringarna görs för att skattesatserna, utöver den omräkning som sker med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen, även ska beakta den reala utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP).

Skatten på kemikalier i viss elektronik, som infördes 2017, tas ut på vissa elektronikvaror som är vanligt förekommande i människors hemmiljö. Syftet med skatten är att minska förekomsten av farliga kemiska ämnen i människors hemmiljö, samt att påverka användandet mot mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Skatten på avfallsförbränning infördes 2020 och tas ut vid förbränning av avfall och är en del av regeringens åtgärder för att nå de nationella klimat- och miljömålen.

Den offentligfinansiella nettoeffekten beräknas till 50 miljoner kronor under 2023. Åren därefter bedöms skatteintäkterna, allt annat lika, öka med ytterligare lika mycket.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio