En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

En riktig dum fråga: är "taxeringsbeslut" samma sak som "Besked - Slutlig skatt enligt .... års taxering"?

Om nej, vad är ett taxeringsbeslut och hur ser det ut? Vad (vilka uppgifter) innehåller ett taxeringsbeslut?

Hälsningar, Lilo38

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  feb 01, 2011

  Hej Lilo38!

  Taxeringsbeslut är 1. grundläggande beslut om årlig taxering, 2. omprövningsbeslut och 3. beslut om taxeringsåtgärder efter domstols beslut.

  Grundläggande beslut om årlig taxering är de beslut som Skatteverket fattar med eller utan avvikelse från en självdeklaration eller i avsaknad av en självdeklaration.

  Omprövningsbelut är sådana beslut som Skatteverket fattar efter begäran av en skattskyldig person eller på eget initiativ och som innebär att det grundläggande beslutet ändras.

  Beslut om taxeringsåtgärder efter domstols beslut fattas av Skatteverket efter att en domstol har ändrat ett grundläggande beslut eller ett omprövningsbelut och som då innebär att Skatteverkerket ska räkna om den skattskyldiges skatt.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB