En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

 

Tack för en bra site, det verkar som att ni tänkt en del på det här med skatt. 

Såg att man kunde få ut 15% av investerat belopp, om man uppfyller vissa kriterier (bl.a. löneutbetalning med mera).
 
Bolaget Konsult AB ägs till 100% av bolagets enda anställda person. Bolaget har ett positivt kassaflöde, en liten nettokassa men i övrigt inga tillgångar av nämnvärt värde (1 dator, 1 skrivbord, hyrda lokaler). Bolaget bedriver enbart konsultverksamhet, och har inga planer att expandera eller investera. Bolaget saknar således egentligen behov av kapital, skulle man kunna tycka. 
 
Kan man trots bristen på behov av kapital som ägare lägga in 1mnkr i bolaget via nyemission av nya aktier (för t.ex 100kr/styck) och få investeraravdraget? Behövs ett underliggande behov av kapital i bolaget?
 
Konsultverksamheten genererar ett löneutrymme på >300kkr efter år 1.
 
Avdraget blir 150kkr i rabatt på skatten år 2. I bolaget så förvaltas pengarna antingen via lågriskräntekonton, värdepapper, eller möjligtvis fastigheter (näringsfastighet som i sådana fall inte bebos av ägaren). Finns det risk att bolaget klassas som investmentbolag bara för att man innehar värdepapper? Investeringsavdraget gäller ju ej för investmentbolag.
 
 Efter 5år avyttrar Bolaget tillgångarna till marknadspris (sälj ej till ägaren eller närstående) och som privatperson säljer man tillbaka aktierna till bolaget för det pris som motsvarar värdeutvecklingen på tillgången (sannolikt nära 0 i avkastning, om risken är låg) och makulerar aktierna. Finns här risk att SKV hävdar att man inte sålt de onoterade aktierna till marknadspris? Vinsten för aktierna blir ju nära 0, men kvarvarande tillgångarna i bolaget ligger ju nära 0 efter makuleringen av aktierna, eftersom kassaflödet från konsultverksamheten skiftats ut som lön löpande under åren som gått.
 
Om bolaget köper tillbaka aktierna, finns det risk att SKV ser det som en löneutbetalning från bolaget till ägaren? Både före och efter manövern så ägs ju bolaget till 100% av samma person. Om man petar in 1mnkr i ett bolag som privatperson, borde man ju på något sätt kunna plocka ut motsvarande det beloppet från bolaget utan betala löneskatt (1 gång till) kan man ju tycka, när man säljer aktierna?
 
Finns det något som säger att man inte skulle kunna peta in upp till 1.3 mnkr per år flera år i rad på detta sätt? Upplägget tycks ju i princip helt riskfritt ge några % avkastning extra, så länge som bolaget placerar pengarna till väldig låg risk. 
 
Faller upplägget p.g.a. andra faktorer, t.ex. att man inte kan genomföra en nyemission kostnadseffektivt? (jag förutsatte att det borde gå att genomföra enkelt utan alltför mycket juridik, eftersom ägarförhållande inte ändras av emissionen). 
 
/BSOD
 
 
 
 
1 Kommentarer
 1. anon
  Mikael Sjöö
  apr 10, 2015

  Hej

  Dina frågeställningar är intressanta, men för omfattande att svara på inom ramen för detta forum. 

  Vi föreslår därför att du kontaktar oss för konsultation om du är intresserad av att få frågorna utredda.

  Med vänlig hälsning

  Mikael