En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 Vilket är mest fördelaktigt, att köpa ett hyreshus privat eller via vårt AB?

Alla omkostnader och räntor är väl avdragsgilla om vi köper det via bolaget? Om vi köper det privat så kan vi väl endast göra avdrag med 12000 kr + 20 % av intäkterna oavsett hur stora omkostnaderna för hyreshuset är? Om vi köper privat kan vi inte heller göra fullt avdrag för räntekostnaderna om de överstiger 100 000 kr, vilket vi däremot kan göra om bolaget köper fastigheten.

Enligt min mening bör det vara fördelaktigare att köpa ett hyreshus via vårt befintliga bolag än att köpa det privat, eller har jag missat att beakta något?

3 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  aug 25, 2009

  Ett hyreshus (mer än 2 familjsbostad) är en näringsfastighet vilken ska redovisas som näringsverksamhet. Man tar då upp alla intäkter och får göra avdrag för alla utgifter (vatten, värme, reparationer, underhåll, avskrivningar, räntekostnader etc.)

  Del av överskottet kan sedan disponeras i periodiseringsfonder 0 % skatt och expansionsmedel 26,3 % skatt.

  En poäng med att äga fastigheten privat är att en eventuell reavinst endast beskattas i inkomstslaget kapital med 28 % mot i ett AB där det blir bolagsskatt 26,3 % och utdelningsskatt 20-30%.

 1. anon
  Ann Andersson
  aug 29, 2009

  Tack för svaret!

  Fastigheten vi planerar att köpa innehåller 4 lägenheter, vilket då innebär att den klassas som näringsfastighet. Jag tolkar ditt svar som att vi som privatpersoner då kan redovisa intäkter och få avdrag för alla kostnader för fastigheten, på samma sätt som om aktiebolaget ägde den. Jag har några följdfrågor:

  - Ska in- och utgående moms redovisas för fastighetes intäkter/kostnader?

  - Hur beskattas överskottet i den privata deklarationen? Som tjänste- eller kapitalinkomst?

  - Hur behandlas ett eventuellt underskott ur skattesynpunkt?

  - Om vi själva utnyttjar en av lägenheterna, ska vi då, oavsett om vi själva privat eller aktiebolaget äger fastigheten, i deklarationen ta upp bostaden som förmån?

   

 1. anon
  Ulf Bjarme
  aug 29, 2009

  Då uthyrning av bostäder ej är momsbelagd verksamhet så får man inte heller dra av någon ingående moms utan hela kostnaden inkl. moms blir en kostnad i rörelsen.

  Överskottet i enskild näringsverksamhet beskattas som en inkomst av tjänst för vilken man själv betalar de sociala avgifterna på ca. 30 %. Man kan göra avsättningar till periodiseringsfonder och expansionsmedel för att skjuta på och minska skatten.

  Underskott får de första 5 åren kvittas mot annan inkomst av tjänst. Därefter får underskotten "rullas" fram tills de kan utnyttjas mot ett överskott i näringsverksamheten.

  Om du utnyttjar någon lägenhet privat sker en uttagsbeskattning av den förmånen.

  Clas har skrivit om uttagsbeskattning;

  http://www.skatter.se/index.php?q=node/2252