En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

gäller skalbolagsreglerna även när man gör fission/fusion i mella aktiebolag?

Fusion/fission kan ju göras till anskaffningsvärden (under marknadspris) vilket kan innbära att man gör en skalbolagstransaktion. Enligt 23 kap IL skulle ju då en sådan underpristransaktion bli ogiltig då vi här samtidigt talar om en skalbolagsaffär.

Ha det bra!

Lena

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    mar 12, 2015

    ~~Fusioner och fissioner regleras i detalj i 37 kapitlet i inkomstskattelagen. I korthet gäller att det överlåtande företaget inte ska ta upp någon intäkt alls vid fusion/fission och det övertagande företaget inträder i det överlåtande företagets skattemässiga situation.