En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

En bostadsrättförening ska inte ta upp inkomster och inte dra av utgifter som är hänförliga till fastigheten.

Vilka inkomster är då hänförliga till fastigheten?

Överskottslikviditet måste naturligtvis få förekomma i en bostadsrättförening - åtminstone då och då. Räntan på sådan likviditet torde vara skattefri i de flesta fall. Högsta förvaltningsdomstolen säger i nu aktuellt avgörande att det får avgöras i "det enskilda fallet".

Högsta förvaltningsdomstolen för sedan ett långt resonemang som utmynnar i att en jämförelse ska göras med enskild näringsverksamhet. I en enskild näringsverksamhet kan inte värdepappersförvaltning ingå. Följaktligen kan inte utdelningar på aktier anses hänförliga till fastigheten.

Högsta förvaltningsdomens utslag är märkligt, tycker jag. Vad har en fysisk persons förhållanden med "inkomster ... hänförliga till fastigheten att göra? I stället borde  storleken på likviditetsreserven som ska vara avgörande. Avkastningen på en rimligt stor likviditetsreserv borde alltid få anses vara hänförlig till fastigheten. Högsta förvaltningsdomstolen har med sitt utslag infört en skatteregel som inte är konkurrensneutral med avseende på hur en bostadsrättsförening ska förvalta sin likviditetsreserv.

För fördjupning se rättsfallet!