En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

http://www.vero.fi/nc/printarticle.asp?article=7458&language=SWE&domain=VERO_MAIN&path=5,40,87

 

Detta är inte särskilt nytt, kom väl i oktober men tänkte ställa en enkel fråga. Jag tycker det är lite svårtolkat, detta stycker gör mig konfunderad:

 

"I praktiken kan det förekomma även fall där pokerspelandet inte enbart är av hobbykaraktär utan personen spelar poker som huvudsyssla genom att delta i pokerturneringar och får sin utkomst av spelandet. Det kan vara motiverat att betrakta sådan verksamhet som egentlig förvärvsverksamhet. I fråga om avdragbarhet för utgifterna innebär detta att personen har rätt att dra av utgifterna för pokerinkomsternas förvärvande i princip även till den del de under skatteåret överstiger inkomsterna från pokerspelandet.

För att spelandet ska kunna betraktas som egentlig förvärvsverksamhet, ska det vara kontinuerligt och intensivt. Verksamheten kan betraktas vara sådan om personen i fråga klarlägger att han eller hon under en längre period, under flera skatteår fått sina huvudsakliga förvärvsinkomster och sin huvudsakliga utkomst av pokerspelande. Då beaktas förutom de skattepliktiga pokerinkomsterna även sådana pokerinkomster som med stöd av 85 § i inkomstskattelagen är fria från inkomstskatt. "

 Som jag tolkar det så måste man skatta(detta gäller annars skattefria sajter) om man lever på spelet men inte har det som huvudsyssla, till exempel om man är heltidstuderande på universitet. Eller om man t.ex jobbar hel- eller deltid men tjänar många ggr mer pengar på pokern.

Det verkar finnas dem som tolkar det annorlunda, att man bara måste skatta om man verkligen jobbar som pokerspelare och inte har någon annan heltidssyssla.

Klarhet i det här vore väldigt uppskattat. Är i skrivandets stund väldigt trött så hoppas mitt inlägg inte är helt förvirrat.

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  dec 02, 2008

  Hej!

  Du tar upp ett i alla tider mycket svårtolkat område och det är då en verksamhet går över från att vara hobbybetonad eller eventuellt helt skattebefriad till att betraktas som inkomst av näringsverksamhet. De moderna "nätspelen" förenklar inte precis dessa ställningstaganden. Det finns ingen självklar praxis utan här måste Skatteverket ta ställning i det enskilda fallet.

  Att en verksamhet bedrivs vid sidan av en heltidsanställning är i vilket fall som helst inget skäl för att verksamheten inte skulle kunna bedömas som näringsverksamhet.   

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se