En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande som medger att utdelning från dotterbolag kan behandlas som koncernbidrag om utdelningen ingår i den fastställda balansräkningen för dotterbolaget.

Såvitt jag kan förstå, får detta den praktiska konsekvensen att utdelningen i så fall måste bokföras  som s.k. förskottsutdelninghos såväl dotterbolag som moderbolag. Att bara bokföra förskottsutdelningen hos dotterbolaget förefaller inte vara god sed.

Tekniken skulle - så vitt jag förstår - kunna vara användbar t.ex. när man vid tidpunkten för bolagstämman har inte klart för sig om överföringen ska behandlas som utdelning eller koncernbidrag i deklarationen. Vid deklarationstillfället måste man bestämma sig men deklarationen torde sedan kunna omprövas när som helst inom sexårsperioden beroende på hur andra avdrag och inkomster behandlas. Se ställningstagandet och bilda Dig en egen uppfattning!