En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag är skatteskyldig i Sverige, delägare till 1%i ett tyskt GmbH &Co. KG, 33% i tyskt OHG och till 24,5% i två tyska aktiebolag, alttihopa utgör en familjekomcern inom läkemedelsbranschen. Det ena aktiebolaget har ett ansenligt gränsbelopp pga av lönekostnader. Planerar att genomföra underprisöverlåtelse av min andelar till ett svenskt aktiebolag som helägs av mig. För att överlåtelsen skall vara skatteneutral i Tyskland behöver överföringen ske till bokvärde. Enligt svensk skattejurist är skattekonsekvensker följande för mig: GmbH andelarna utlöser skatt på=0,2(anskaffningsvärde-bokvärde), GmbH&Co.KB samt OHG utlöser 0,3(anskaffninfsvärde-bokvärde).

Följande är min fråga:

1. Vilka villkor behöver vara uppfylda för att överföringen skall anses vara en underprisöverlåtelse och ingen uttagsbeskattning sker? Får utlänska handelsbolag överlåtas med underprisöverlåtelse?

2. Hur definieras anskaffningskostnaderna och bokvärdet? Vilka underlag kommer skatteverket att vilja kontrollera?

3. Finns det några andra alternativ jag bör fundera på innan jag skrider till verket?

Tack på förhand.

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    jan 19, 2015

    Det går normalt sett bra att överlåta andelar till eget AB till underpris. Men det blir skatt om du överlåter andelarna för ett pris som överstiger ditt skattemässiga anskaffningsvärde. Registrera dig som kund på Skattepunktens hemsida om hjälp önskas.