En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyligen blev jag uppmärksammad på Lettland.

Lettland är ett intressant land för investeringar av många skäl. Det ligger mycket nära Sverige och tillhörde faktiskt Sverige under tiden 1621 till 1710, då Riga var Sveriges störta stad. Det är en av EU:s medlemsstater, vilket säkerställer fria rörelser av varor, tjänster, personer och kapital. Det tillhör NATO och har just infört euron som valuta. Sammantaget innebär detta ett oberoende av forna ockupationsmakten, Ryssland. Arbetskraften är mycket billig jämfört med Sverige. Slutligen är skatterna förhållandevis låga.

Bolagsskatten är 15 % och skatten för fysiska personer 24%.

Arbetsgivaravgifterna är något högre än i Sverige, 35 %. Det är dock inte så betungande med tanke på att de appliceras på relativt sett låga löner.

Numera finns inga källskatter på räntor och utdelningar.

I de fyra frizonerna Riga Free Port, Ventspils Free Port, Liepaja Special Economic Zone och Rezekne Special Economic Zone erbjuds särskilda skatterabatter. Total skattefrihet för mervärdesskatt kanske inte betyder så mycket för svenska investerare men bolagsskatten kan reduceras med upp till 80 %. Frizonerna upphör inte förrän 2032.

Lettland erbjuder även utländska investerare andra skatterabatter och förmånliga lån och bidrag.

För fördjupning se till exempelvis följande länkar.

http://www.liaa.gov.lv/invest-latvia/investor-business-guide/incentives-investors

http://www.liaa.gov.lv/invest-latvia/competitive-advantages/business-incentives/state-and-eu-rendered-loans

Skattepunkten AB hjälper gärna svenska företag att etablera sig i Lettland.