En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag o sambon sålde vår br i slutet av föregående år (-08) men har satt tillträdesdatumet i maj detta år -09. Detta innebär ju att den huvudsakliga transaktionen sker under detta år (exkl handp) även om försäljningen/kontraktskrivandet skedde under 2008. Fråga: behöver jag skatta för vinsten i detta års deklaration trots att jag inte fått in någon vinst ännu? Mkt tacksam för svar!

2 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jan 24, 2009

  Normalt räknas datum för köpekontraktet som avyttringstidpunk även om tillträdet sker ett senare år.

  Ett klipp ur Skatteverkets handbok kap 27:
  Avyttringsdag Avyttringen sker genom köpekontraktets undertecknande. Detta
  gäller även om det finns en avtalsklausul om att äganderätten ska
  övergå på köparen vid senare tidpunkt (RÅ 1950 ref. 5 och RN
  serie I 1968 nr 6:5). Klausuler som innebär att köpet inte ska fullföljas
  om köparen inte erlägger full köpeskilling, ändrar ingenting
  därvidlag. Avtal om annan tillträdesdag än datum för köpekontraktet
  saknar också betydelse i detta avseende.
  Kontraktsdatum gäller även om försäljningen gjorts beroende av
  något villkor eller av att myndighet ska godkänna överlåtelsen.
  Skulle ett sådant villkor inte uppfyllas eller sådant tillstånd inte ges,
  hävs som regel fastighetsförsäljningen. Någon kapitalvinstberäkning
  ska då enligt allmänna principer inte ske.

 1. anon
  KB
  jan 25, 2009

  Tack för snabbt och utförligt svar!