En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag tänker köpa en fastighet som idag ägs av ett handelsbolag.
Ägarna (ett äldre par) vill sälja handelsbolaget för att skatta 30% i
kapitalvinstskatt. Jag, å min sida vill köpa fastigheten direkt in i
ett AB. Jag vill starta med högt avskrivningsunderlag, vara ensam ägare
av bolaget och undvika att stå som ägare till handelsbolaget pga
ansvarsfrågan.

Hur löser man detta bäst för att tillgodose
bådas önskemål. Kan tex HBt säljas till ägarnas barn som i sin tur
säljer fastigheten vidare till mitt bolag?

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 12, 2006

  Om det bara är skattesatsen 30 % som är bekymret, så är det nog inget problem. Så här sägs i inkomstskattelagen 13 kap.2-5 §§ (mina understrykningar):

  "2 § För juridiska personer räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder eller i form av kapitalvinster och kapitalförluster till inkomstslaget näringsverksamhet, även om inkomsterna eller utgifterna inte ingår i en näringsverksamhet enligt 1 §.
   
  3 § Penninglån som lämnas till en juridisk person i strid med 21 kap. 1-7 §§ aktiebolagslagen (2005:551) eller 11 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., räknas till inkomstslaget näringsverksamhet. 2005:1142
   
  Handelsbolag
  4 § Bestämmelserna i 2 och 3 §§ gäller också inkomster och utgifter hos svenska handelsbolag.
  För delägare som är fysiska personer räknas handelsbolagets kapitalvinster och kapitalförluster på näringsfastigheter och näringsbostadsrätter inte till inkomstslaget näringsverksamhet utan till inkomstslaget kapital samt handelsbolagets penninglån som avses i 3 § till inkomstslaget tjänst.
   
  5 § Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas också ett belopp som motsvarar kapitalvinsten när en fysisk person avyttrar en andel i ett svenskt handelsbolag i de särskilda fall som anges i 51 kap.

  Som framgår av understrykningarna bör försäljning från handelsbolaget tas upp som inkomst av kapital av delägarna i handelsbolaget, om dessa är fysiska personer.

  Samtidigt skall försäljning av handelbolagsandelar i vissa fall tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet.

  Som så mycket annat här i världen är inte saker och ting så som man vid första påseende förväntar sig.

   Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB