En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag arbetar i Schweiz och bor för närvarande här med min familj. Nu planerar vi att köpa ett hus i Sverige för fru och barn att bo i.

Finns det risk att bli dubbelbeskattad i Schweiz och Sverige ifall jag försörjer min familj som huvudsakligen bor i Sverige med inkomst som beskattats i Schweiz? Min fru saknar för närvarande inkomst.

Hur skulle en normal svensk bank reagera ifall man ville ta ett huslån i Sverige med inkomst i Schweiz?

Finns det något "trick" som gör att man kan dra nytta av det svenska ränteavdraget i vår situation?

Tack för er tid! 

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jun 09, 2011

  Hej Georg G!

  Jag utgår från att du och din familj tidigare har bott i Sverige och att ni alla har flyttat till Schweiz. Om ni köper ett hus i Sverige och din familj flyttar dit så blir familjen efter flytten bosatta i Sverige. Om ni efter flytten till Schweiz inte ansågs ha väsentlig anknytning till Sverige så talar mycket för att du, även om du bor kvar och arbetar i Schweiz, genom din familjs bosättning i Sverige och innehavet av en bostad här kommer att anses ha väsentlig anknytning till Sverige.

  Du blir då obegränsat skattskyldig i Sverige, vilket innebär att du blir skattskyldig i Sverige för för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet, alltså även för inkomsten av arbetet i Schweiz. Schweiz kommer också att beskatta din inkomst. Dubbelbeskattningen kommer att undanröjas genom att du i Sverige får avräkna skatten i Schweiz på din inkomst av arbete där från den svenska skatten på samma inkomst.

  Om du anses ha väsentlig anknytning till Sverige har du rätt till avdrag i Sverige för den ränta du betalar. Om du inte anses ha väsentlig anknytning får du inget avdrag för ränta i Sverige.

  Om både du och din fru blir betalningsansvariga för lånen kan din fru göra avdrag för räntan.

  Jag kan inte besvara din fråga om hur en normal svensk bank kan komma att reagera ifall du vill ta ett huslån i Sverige med inkomst i Schweiz.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Georg G
  aug 06, 2012

  Tack för svar Ove!

  Svaret till fråga http://www.skatter.se/?q=node/2053 hänvisar till paragraf 16 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz.

  Skulle inte paragraf 16 gälla mig ifall jag skaffade en bostad i Sverige och resten av familjen flyttade dit samtidigt som jag bor och arbetar heltid i Schweiz för en schweizisk arbetsgivare?

  Kan jag komma anses ha "hemvist" i Sverige trots att jag bara ämnar vara där några veckor om året?

 1. anon
  Ove Grip
  aug 15, 2012

  Hej igen Georg G!

  Artikel 16 i skatteavtalet är och förblir tillämplig på dig om du fortsätter att vistas och arbeta i Schweiz.

  Som jag nämnde i mitt förra svar kommer du genom din familjs bosättning i Sverige och innehavet av en bostad här med stor sannolikhet att anses ha väsentlig anknytning till Sverige.

  Om du har väsentligt anknytning till Sverige innebär det att du har skatterättsligt hemvist här.

   

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB