En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Höjt transporttillägg: Regeringen vill sätta stopp för spritbussar!

Finansdepartementet föreslår i en promemoria en dubblering av avgifterna för den som bryter mot reglerna om transport av punktskattepliktiga varor som alkohol. Transporttillägget ska höjas från 20 till 40 procent. Promemorian skickas ut på remiss idag. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Transporttillägget är den administrativa avgift som tas ut om förfaranderegler för flyttningar av punktskattepliktiga varor inte följs. För alkohol- och tobaksvaror samt energiprodukter finns harmoniserade regler om punktskatt inom EU. Reglerna innebär bl.a. att viss dokumentation måste följa med transporten och att säkerhet måste ställas för skatten. Om dessa regler inte följs kan enligt svenska regler en administrativ avgift – transporttillägg – påföras i vissa fall.

I promemorian föreslås att nivån för transporttillägg höjs från 20 till 40 procent av punktskatten på de varor för vilka bestämmelserna inte har följts. Ändringen motiveras främst av att det behövs mer effektiva åtgärder mot skattefusk på området.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  070-266 31 05   
e-post till Adriana Haxhimustafa, via registrator

Johan Westlund
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 11 13   

Genvägar
Promemoria: Höjt transporttillägg samt deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall

Publicerad 10 mars 2017 · Uppdaterad 10 mars 2017