En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Vid 2013 års taxering och tidigare gäller att ett handelsbolagets resultat ska tas upp av delägarna vid den taxering som handelsbolaget skulle beskattats, om det varit ett skattesubjekt.

För beskattningsår som påbörjats efter den 31 januari 2012 gäller i stället följande.

Inkomster i ett svenskt handelsbolag ska hos delägarna tas upp det beskattningsår som går ut samtidigt som handelsbolagets räkenskapsår. Om handelsbolagets räkenskapsår inte överensstämmer med delägarens beskattningsår, ska inkomsterna i stället tas upp det beskattningsår som går ut närmast efter handelsbolagets räkenskapsår.

När de nya bestämmelserna ska tillämpas första gången, ska inkomsterna från handelsbolaget inte tas upp av delägaren om de redan har tagits upp enligt äldre bestämmelser.

Detta behandlas i ett nytt ställningstagande från Skatteverket. I ställningstagandet visas ett exempel där ett aktiebolag måste lämna en deklaration utan att ta med någon resultatandel från handelsbolaget.