En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hur vidarefakturerar jag mina utlägg - angående momsen? Exempel om jag har följande utlägg:

utlägg 1: 1000:- inkl 200:- moms

utlägg 2: 500:- helt utan moms

Tack

3 Kommentarer
 1. anon
  Skog
  feb 08, 2006

  Jo, men det har vi ju redan rätt ut?

  http://www.skatter.se/index.php?q=node/288# 

 1. anon
  sedi
  feb 09, 2006

  ...ok... så vare sig jag har utlägg med eller utan moms så vidarefakturerar jag dem MED moms?! =)

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 13, 2006

  Hej Sedi och Skog!

  I dagligt tal gör man ofta ingen skillnad på omkostnader för att utföra en tjänst (t.ex. resekostnader för en konsult) och "utlägg". I momshänseende görs det dock skillnad. Så här skriver Skatteverket i sin handledning för moms 2005 avsnitt 13.2:

  "Ett utlägg för någon annans räkning är inte att anse som ett förvärv i den egna verksamheten. För att avgöra om ett förvärv föreligger kan de civilrättsliga reglerna vara vägledande, dvs. vem som slutligen bör ses som betalningsskyldig gentemot tredje man för utgiften i fråga.
  Om kunden är betalningsskyldig gentemot tredje man vid kreditaffärer torde det vara fråga om ett utlägg. I motsatt fall, dvs. om säljaren är betalningsskyldig gentemot tredje man, torde man kunna hävda att fråga är om en kostnad för säljaren.
  En förutsättning för att man ska kunna betrakta en debitering som säljaren gör som ett utlägg är vidare att debiteringen motsvarar säljarens självkostnad utan vinstpålägg. Ytterligare en förutsättning för att ett belopp ska behandlas som ett utlägg i ML:s mening är att detta står i överensstämmelse med god redovisningssed. Utlägget ska i bokföringen behandlas som utlägg för köpare och inte som säljarens egen kostnad. Bokföring ska rätteligen göras på ett avräkningskonto eller ett liknande ej resultatpåverkande konto.
  För en utgift, som för säljaren är att anse som ett utlägg i denna mening, innebär detta att avdrag för ingående moms ej kan tillgodoräknas säljaren då utlägget ska överföras till köparen. Avdragsrätt för moms på utlägg tillfaller således köparen och inte säljaren. Fakturakopia avseende utlägget bifogas säljarens faktura för att verifiera köparens avdrag för ingående moms."

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB