En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

En företagare hade husvagnen skriven på företaget. Han råkade enligt egen utsago skriva lite fel på facebook och blev upptaxerad  med 400 000 kr. Se länk:

Ur Aftonbladet 2013-05-24

Vi måste alltså tänka oss för när vi skriver på facebook, linkedin och andra sociala medier. Allt blir offentligt och det finns risk för att det aldrig försvinner.

Jag vet att många företagare chansar och skriver både det ena och det andra på företaget men det är bara dumt. Det  finns inget skatterevisorer älskar mer än att granska bilar, båtar, husvagnar, fritidshus m.m. som skrivits på företaget. Ibland räcker det med att företagaren har möjlighet att disponera en tillgång av denna typ för att han ska bli förmånsbeskattad som om han aldrig använde tillgången för verksamheten. Det finns t.ex. många rättsfall på segelbåtar och fritidshus i fjällen där tillgången inte använts mer än några enstaka gånger under året men där det trots detta blivit full förmånsbeskattning med hänvisning till disposionsmöjligheten.