En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hur beräknas tillgodoräknat belopp på skattekontot? Omprövning inskomsttaxering gjord, beslut/nedsättning tillgodoräknad på skattekontot. Kan (ska) beloppet KVITTAS mot all övrig skatt som blir kvar att betala? Alltså - kan (ska du?) om skattekontot sammanställs sänka skatt att betala mot tillgodofört belopp. Ska tillgodofört belopp på skattekontot beräknas som en inbetalning?

1 Kommentarer
  1. anon
    Tiffany
    jul 13, 2014

    detta gäller gammalt beslut inkomstår 2002 (Skattenämnd fanns då, inte nu.) Kontantberäkning gjordes på inkomsttaxering, underlag/kopior skickades in, skattefria medel (arv, lån från bank etc,m) Underlag täckte, blev över från kontantunderskott i SKV beräkning. MEN SKV tog ingen HÄNSYN till detta underlag! Sköntaxering med skattetillägg blev resultat. Beslut fattades i Skattenämnd, beslut överklagades = sattes ned med några av de underlag som skickats in tidigare. Andra gången beslutet togs i Skattenämnden, får de verkligen ta upp samma ärende/summa TVÅ GÅNGER i Skattenämnden? BORDE inte SKVskickat ärendet (överklagandet av ebslutet) vidrae till nästa, högre instans? Har två olika namn på Ordföranden i Skattenämnden på beslutet/besluten som inte STÄMMER med angivna namnlistor på Ordföranden den perioden i Skattenämnden det året, inhäntade från arkiv SKV dokumentation. GÄLLER detta beslut då juridiskt?