En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Uppdaterade regler för att förhindra momsfusk i EU

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss för att genomföra ändringar i EU:s mervärdesskattedirektiv. Förslagen innebär bland annat strängare krav på företag som säljer varor utan moms till företag i andra EU-länder. Syftet med de nya reglerna är att komma till rätta med momsfusk och förenkla lagstiftningen.

- De allra flesta företag följer reglerna och är måna om att göra rätt. Det är därför viktigt med tydliga och enkla regler som tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Samtidigt måste de oseriösa företagens momsfusk bekämpas, säger finansminister Magdalena Andersson.

Företag kan sälja varor till företag i andra EU-länder utan att lägga moms på fakturan, förutsatt att vissa krav är uppfyllda. Momsen ska då i stället redovisas av köparen.

Förslaget om skärpningar innebär att företag som vill sälja varor utan moms måste vara säkra på att köparen har ett registreringsnummer för moms. Det blir också ett strängare krav på säljaren att lämna korrekta uppgifter om försäljningen i sin rapportering till Skatteverket. Om de nya reglerna inte uppfylls ska Skatteverket kunna neka säljaren att sälja utan moms.

I förslaget ingår också nya regler för överföring av varor till lager av typen avropslager, även kallat call-off stock, samt för gränsöverskridande handel i flera led men med bara en gränsöverskridande transport av varan, så kallade kedjetransaktioner.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Kontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Genvägar

Lagrådsremiss: Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag

Publicerad 05 juni 2019