En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har investerat 1 miljon i ett startup företag mot 25% av kapilet. Jag avser nu att sälja min andel för 10.000 kronor. Vilket resulterar i en stor förlust. Hur kan jag bäst uttnyttja denna förslust i ett skattehänseende. Jag har orealiserade vinster på marknadsnoterade aktier på ca

250.000 kr.

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    apr 01, 2012

    Hej,

    Om dina aktier i förlustföretaget är kvalificerade (dvs. om du har varit verksam i företaget) ska förlusten först kvoteras till 2/3. Om aktierna inte är kvalificerade kvoteras förlusten till 5/6. Kvoterad förlust kan du dra av mot realiserad vinst på marknadsnoterade aktier. Det som därefter återstår får dras av till 70 % mot andra kapitalinkomster. Om det inte finns några andra kapitalinkomster medges skattereduktion mot skatt på andra inkomster t.ex. lön. Skattereduktionen är 30 % av 100 000 och 21 % av återstoden av underskottet i inkomstslaget kapital. Observera att underskottet i kapital inte kan rullas till annat år. Skattereduktionen förloras till den del den inte kan utnyttjas.