En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

 

Är sedan 2011 bosatta i USA. Har dock bankonton och aktieportföljer kvar i Sverige fortfarande (ingen mark eller fastigheter, sålde allt innan flytten). 

Jag har svårt att se hur jag  på något sätt skulle kunna ses som obegränsat skatteskylidg i Sverige, när enbart lite bank konton samt medborgarskap knyter mig till Sverige just nu (familj bosatt i USA). 

För skatteåret 2012 var jag naiv och trodde all inkommst skulle beskattas i USA eftersom jag är bosatt där (deklarareade all inkommst även kapitalvinst i Sverige och skattade allt i USA). Men nu har jag fått papper ifrån Skatteverket och dom vill ha en deklaration, jag har försökt leta runt på skatteverkets hemsida exakt vad jag måste deklarera men jag är lite osäker.

Min gissning är att det enbart är kapitalvinst ifrån Svenska konton jag ska deklrara till skatteverket? Kan jag dessutom dra av skatt jag redan betalat här på den inkommsten?

mvh

 

2 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  apr 22, 2013

  Hej mojs!


  Enligt 3 kap. 19 § inkomstskattelagen är en begränsat skattskyldig person skattskyldig för kapitalvinst på aktier som han förvärvat när han var obegränsat skattskyldig, om han vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Bestämmelsen kallas tioårsregeln och regeln ska förhindra att personer som har aktier som de tänker sälja och ska flytta till ett annat land säljer aktierna först efter flyttningen för att slippa skatta i Sverige på vinsten.


  Enligt skatteavtalet mellan Sverige och USA gäller denna tioårsregel för personer som fått hemvist i USA och därefter säljer aktier.


  Det är sannolikt denna regel som har fått Skatteverket att begära att du dit lämnar en självdeklaration.


  USA har också rätt att beskatta vinsten men du har rätt att begära att USA avräknar den skatt du eventuellt får betala i Sverige från den amerikanska skatten på vinsten.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  mojs
  maj 20, 2013

  Tack för svaret! Det var till enorm hjälp.