En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag är medlem i en förening (kopplad till SVEROK, sveriges roll- och konfliktspelsförbund) som har tänkt genomföra ett evenemang. Jag undrar om det är så att man ska betala moms på de saker som inhandlas inför detta eller inte.

Läste i en bok från 1997 att det fanns möjlighet att slippa betala moms.

Tacksam för svar

Marlene

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 12, 2005

  Hej Marlene!

  Det antagande jag gör är först att evenemanget utgör ett direkt led i främjandet av föreningens ändamål. Det innebär bl.a. att evenemanget inte endast har som syfte att finansiera föreningens ändamål.

  I mervärdesskattelagen 4 kap. 8 § finns ett undantag som kan vara aktuellt för Er:

  "Som yrkesmässig verksamhet räknas inte en verksamhet som bedrivs av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund, när inkomsten av verksamheten utgör sådan inkomst av näringsverksamhet för vilken skattskyldighet inte föreligger för föreningen enligt 7 kap. 7 § första och andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) eller för trossamfundet enligt 7 kap. 14 § samma lag."

  Du kan förmodligen ganska lätt ta reda på om föreningen är skattebefriad enligt inkomstskattelagen (7 kap. 7 § första och andra stycket). Om så är fallet behöver Ni inte heller debitera moms på deltagaravgiften. Som en konsekvens av detta får Ni i så fall inte heller avdrag för den moms som debiteras Er av Era leverantörer.

  Å andra sidan, om Ni inte är skattebefriade enligt inkomstskattelagen, kan jag inte se annat än att Ni är skyldiga registrera Er för mervärdesskatt hos Skatteverket och debitera moms på deltagaravgiften (utgående moms). Som  ett litet plåster på såren får Ni dock i så fall göra avdrag från från den utgående momsen med den moms Ni betalar till Era leverantörer (ingående moms).

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB