En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag undrar hur latent skatteskuld beräknas på en fastighet byggd, införskaffad 1972 där anskaffningsvärdet saknar kvitto?

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 11, 2013

  Hej belair!


  Så här har jag skrivit i min blogg om latent skatteskuld vid bodelning.


  "Beträffande en mängd egendom gäller s.k. evig kapitalvinstbeskattning. Exempel på sådan egendom är fastighet. Så länge egendomen delas lika vid en bodelning utgör detta inte något problem men om den ena maken tillskiftas en fastighet bör den maken kompenseras för att han förr eller senare kan komma att få betala kapitalvinstskatt vid försäljning av fastigheten. Denna framtida skatteskuld kallas för latent skatteskuld.


  Vid värderingen av fastigheten vid en bodelning ska denna skuld minska fastighetens värde. För att få fram den latenta skatteskulden gör man en fingerad försäljning av fastigheten för ett pris motsvarande det marknadsvärde som gäller vid bodelningstillfället. På den vinst man då får fram skulle skatt ha fått betalas med 22 procent av vinsten. Den skatten ska då dras av från marknadsvärdet och det värde man då får fram är bodelningsvärdet för fastigheten som ska tjäna som underlag för den bodelningslikvid den make som ska ta över fastigheten ska betala till den andre maken.


  Observera att bodelning är ett familjerättsligt fång som inte utlöser några skattekonsekvenser. Den bodelningslikvid som den avstående maken får ska han således inte betala någon skatt på.


  Observera också att en bodelningslikvid inte medför att den övertagande maken får ett högre omkostnadsbelopp. Han övertar den avstående makens skattemässiga situation.


  Vid bodelningar av fastighet brukar man även från marknadsvärdet räkna av ett fiktivt mäklararvode."


  Där bör du kunna hämta svar på din fråga.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  belair2013
  mar 12, 2013

  Hej!

  Tack för svar! Jag fick ett utfölrlig svar som jag har stor nytta av. Tyvärr fick jag inte svar på vad anskaffningsvärdet för fastigheten som byggdes 1972 kan uppskattas till då kvitton saknas. Jag har en ganska bra uppfattning av anskaffningkostnaden eftersom jag byggde det till stor del själv men från det värdet hur mycket dras av för underhåll och reperationer per år då kvitto saknas. Tacksam för svar.

 1. anon
  Ove Grip
  mar 13, 2013

  Hej igen belair2013!


  När man har sålt en fastighet får man vid vinstberäkningen från försäljningspriset göra avdrag för inköpspris och lagfartskostnad samt för vissa förbättringsutgifter. Det finns inga schablonregler för beräkning av inköpspris och förbättringsutgifter, utan det är de faktiska utgifterna som gäller. Det gäller för dig att leta efter kvitton eller att ta kontakt med leverantörer eller företag som har utfört arbeten för att av dessa få fram uppgifter om utgifternas storlek. Du har full rätt att yrka avdrag för utgifter som du inte kan styrka med uppskattade belopp, om du samtidigt anger att det är fråga om uppskattade belopp och redogör för hur du har kommit fram till beloppen. Uppgift om inköpspris för fastigheten kan ni få från Lantmäteriet.


  Enligt uppgift har SCB en statistikdatabas med genomsnittlig byggkostnad/kvm boarea för en följd av från 1949 och framåt.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB