En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Min fru och jag har nu gjort slag i saken och köpt en 120 typkodad gård. Tanken är att vi ska hyra ut stallplatser och arrendera ut marken till någon bonde.

Vi tänker båda jobba kvar på våra nuvarande jobb och ser mest gården som en chans att få lite fysiskt arbete som komplement till våra dagliga skrivbordsarbeten. Dock kommer det vara stora kostnader/förluster på gården de närmsta åren.

Jag har förstått att man kan kvitta gårdens förluster mot inkomsterna från det vanliga arbetet (max 100000kr/år) de första 5 åren. Innebär detta att min fru kan kvitta 100000kr och jag 100000kr eller är det 100000kr totalt för oss båda? Är det möjligt att starta mer en än verksamhet på gården för att kunna kvitta mer förluster mot inkomsterna i våra deklarationer?

Tacksam för svar.

Mvh
Magnus

3 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jul 15, 2009

  Det är max 100000 kr per skattskyldig som gräns för underskottsavdrag från inkomst av tjänst vid nystartad näringsverksamhet.

  Vid enskild näringsverksamhet redovisar man alla verksamhetsgrenar gemensamt.

  Från Skatteverkets broschyr Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295:

  Undantag från huvudregel
  Omedelbart avdrag 1 – Nystartad verksamhet
  Om du vill, får underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet
  ( se ”Aktiv och passiv näringsverksamhet”,
  sidan 4 ), dras av samma år som det har uppkommit.
  Underskottet får dras av som allmänt avdrag, dvs
  från inkomst av annan näringsverksamhet
  och från
  inkomst av tjänst. Verksamheten
  ska ha påbörjats år
  2004 eller senare. Avdrag får göras under de första
  fem åren. Avdrag får göras med högst 100 000 kr per
  år. Överskjutande del får tas med till nästa år och får
  bara kvittas mot framtida överskott i verksamheten.
  För att få dra av underskottet måste hela näringsverksamheten
  vara nystartad. Det innebär att om du
  redan driver en näringsverksamhet och påbörjar en
  ny verksamhet kommer de att ingå i samma näringsverksamhet.
  Den kan därför inte anses nystartad. Du
  får inte heller göra avdrag om du någon gång under
  de fem beskattningsår närmast innan du startade
  verksamheten, direkt eller indirekt, har bedrivit liknande
  verksamhet.

 1. anon
  marvidss
  jul 16, 2009

  Hej,

  Tack för ett snabbt svar. Som jag förstod det från svaret så är det max 100000kr totalt för min fru och mig som kan kvittas mot våra deklarationer om vi driver gården som enskild firma, då endast en person kan deltaga i enskild firma. Är detta korrekt uppfattat av mig?

  Blir det någon skillnad om min fru och jag driver gården som Enkelt Bolag eftersom vi då var för sig kan dra av i våra deklarationer för våra delar av förlusten i verksamheten (teoretiskt 100000kr + 100000kr)? Eller underskottsavdrag kanske inte går att tillämpa i Enkelt Bolag?

  Tacksam för svar.

  Mvh
  Magnus

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jul 17, 2009

  I enskild näringsverksamhet går det bra att vara flera delägare. Du och din fru kan driva gården gemensamt och göra vart sitt underskottsavdrag på max 100 000 var.

  Om du tittar på konstruktionen av NE bilagans sida 2, så framgår inkomstberäkningens olika steg och hur man delar inkomsten/underskottet.