En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Funderar på vad som gäller avdrag för dubbelt boende och resor vid byte av arbetsgivare som återfinns på olika orter. Bytet av arbetsgivare är frivilligt och inte beordrat. Spelar detta någon roll? 

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 18, 2011

  Hej ngjbtf!

  Om du har tagit anställning och flyttat till en ny bostadsort men behållit en bostad för dig, din make, sambo eller familj på den tidigare bostadsorten kan du få avdrag för ökade levnadskostnader på grund av dubbel bosättning.

  Du får göra avdrag för måltider och småutgifter för den första månaden av vistelsen på den nya orten.

  Du får göra avdrag för utgifter för logi under längst två år. För gifta och sambor får avdrag göras även efter den tiden om den dubbla bosättningen föranleds av makens eller sambons förvärvsverksamhet. I sådana fall får du göra avdrag unders normalt sammanlagt längst fem år.

  För måltider och småutgifter får du göra ett schablonavdrag med 63 kr per hel dag du vistas på den nya orten.

  Du får avdrag för den faktiska bostadsutgiften på den nya orten med belopp som du kan styrka.

  Du har rätt till avdrag för en hemresa per vecka för billigaste färdsätt. Om allmänna kommunikationer saknas får du avdrag för hemresor med egen bil med 18:50 kr per mil.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  ngjbtf
  mar 18, 2011

  Hej och tack för snabbt svar!

  Du skriver "kan få avdrag"! Räcker motiven du beskriver för det är exakt detta som jag funderar på, d.v.s. börja ett arbete i Stockholm och makan är kvar i bostaden 90 mil från Stockholm tills vi hittar lägenhet och flyttar till Stockholm. Detta kan ta något halvår.

  Hälsningar ngjbtf