En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
16 mars 2011
Finansdepartementet

Finansministern välkomnar förslag om halverad moms på restaurang- och cateringtjänster

Finansdepartementet har tagit emot ett delbetänkande från utredningen om sänkt moms på vissa tjänster.

I delbetänkandet föreslås att momsen på restaurang- och cateringtjänster ska sänkas från dagens 25 till 12 procent, dvs. ner till den nivå som i dag gäller för bland annat livsmedel. Sänkningen omfattar inte spritdrycker, vin och starköl.

Finansminister Anders Borg välkomnar utredningens förslag som nu kommer att
remitteras.
- Detta är särskilt angeläget eftersom lägre moms på restaurang- och
cateringtjänster förbättrar chanserna för unga att få jobb. En av regeringens reformambitioner är att halvera momsen på restaurang- och cateringtjänster när de offentliga finanserna och ekonomin så tillåter. Om förslaget genomförs är det dock inte aktuellt att följa utredningens förslag om höjd moms för att finansiera förslaget.

Enligt utredningens beräkningar skulle förslaget innebära att sysselsättningen i restaurang- och cateringbranschen på lång sikt ökar med cirka 3 500 heltidsjobb. Detta i en bransch som är arbetsintensiv och där många unga, invandrare och lågutbildade arbetar. Sänkt restaurangmoms bedöms även på lång sikt öka utbudet av arbetskraft i andra delar av ekonomin. Kostnaden för förslaget beräknas uppgå till 5,4 miljarder kronor år 2012. På grund av mer utfört arbete i ekonomin bedöms reformen ha en självfinansieringsgrad på ca 20 procent på lång sikt.

Kontaktuppgifter för Utredningen:
Fredrik Fries (ordf.)
08-561 691 68
Sara Underskog (sekr.)
08-405 19 66
Raisa Svensson
08-405 29 67
Helen Forslind
08-405 37 44

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare
08-405 13 81
076-107 20 36

Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Lena Bohm
Ämnessakkunnig
08-405 18 06

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Sänkt restaurang- och cateringmoms, SOU 2011:24
(http://www.regeringen.se/sb/d/14253/a/163651)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg