En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej.

Hur avvecklar man ett litet AB som har underskott. Alla leverantörer är betalda men det finns en skuld till mig, ägaren. Påverkar det skatten på något sätt? Har ju betalt in F-skatt under året. Den bör jag ju få tillbaka, men påverkar minusresutatet skatten på fler sätt? Inga anställda, inga tillgångar och extremt liten omsättning.

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    jan 29, 2013

    Hej,

    Du verkar ha ett aktiekapital som gått förlorat och en fordran som du inte heller får ut. Du kan under vissa förutsättningar få avdrag för dessa förluster i inkomstslaget kapital. Förlust på kvalificerade aktier kvoteras till 2/3 och får dras av mot kapitalvinst på aktier men om inga sådana finns får 70 % av det kvoterade värdet dras av. Förlust på fordringar ska inte kvoteras utan får dras av till 70 % av nominellt belopp. Om det blir underskott i kapital medges skattereduktion. Då måste du ha andra inkomster t.ex. lön så att du får effekt av skattereduktionen. Avdrag för kapitalförlust medges för det år då förlusten är definitiv. Det kan tänkas innebära att det bästa är att snabblikvidera bolaget hos Standardbolag eller liknande bolagsuppköpare.