En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, 

Det är så att jag och min vän ska starta ett handelsbolag för att trycka egna t-shirts. Och vi båda räknar med en förlust vid årets slut då vi är osäkra om försäljningen lyckas komma igång innan årets slut för att det finns höga startkostnader. Vi båda har jobbat det här året och har betalt skatt på cirka 50.000 vardera. Och jag har läst att inkomstdeklarationen går ihop med handelsbolagets deklaration.

Så vi säger tex om bolaget skulle gå 100.000 i förlust, skulle det finnas någon möjlighet att få tillbaka vår skatt på 50.000 för det här året? 

Jag är tacksam för svar och ni kan gärna länka mig för liknande  scenario eller vidare läsning, jag har rätt ny inom detta och vet inte riktigt på vad jag ska söka på.

Med vänliga hälsningar 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 27, 2009

  Hej Chobits!

  Underskott av kapital kan användas för skattereduktion beträffande inkomst av tjänst. I Ert fall är det inkomst/förlust av näringsverksamhet. Inkomstskattelagen 62 kap. 3 § säger:

  "Allmänt avdrag får göras för underskott det beskattningsår den skattskyldige börjar bedriva näringsverksamheten (startåret) och de fyra följande beskattningsåren. Avdrag får vart och ett av åren göras med högst 100 000 kronor.
  Avdrag får inte göras om
  1. den skattskyldige någon gång under de fem beskattningsåren närmast före startåret direkt eller indirekt bedrivit liknande näringsverksamhet, eller
  2. en fastighet på ägarens begäran enligt 2 kap. 9 § ingår i näringsverksamheten i stället för att vara privatbostadsfastighet.
  Den som förvärvar en näringsverksamhet från en närstående inträder i den närståendes skattemässiga situation när det gäller rätten till avdrag. Detta gäller dock inte om förvärvet sker genom köp, byte eller liknande förvärv från den skattskyldiges förälder eller far- eller morförälder."

  Det finns mer att läsa om detta i inkomstskattelagen 1- 4 §§.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB