En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16686/a/205200

Pressmeddelande
4 december 2012
Finansdepartementet

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica

Sverige har idag undertecknat ett protokoll om ändring av skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica. Protokollet innehåller bl.a. uppdaterade bestämmelser om informationsutbyte, som möjliggör för Skatteverket och Jamaicas skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Protokollet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden.

För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Kontakt:
Petter Larsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
072-231 52 50

Helena Winter
Rättssakkunnig
08-405 11 43

------------------------
Läs mer
-------------------------
Avtal mellan Sverige och Jamaica (http://www.regeringen.se/sb/d/15688/a/205198)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg