En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Flyttade till Sverige från Norge för tre år sedan.
Har pension från Norge som beskattas som vanligt i sverige etc.

Har också en privat försäkring, såväl som norska AFP (Avtalefestet Pensjon).
AFP är ett avtal mellan arbetsgivare, norska NAV och anställd.

Sedan jag flyttade till Sverige, har jag fått hjälp av skattevärket att fylla i alla papper, deklaration etc.
Fick beskjed av Skattevärket, från första dagen i Sverige, att AFP och försäkring inte ska beskattas i Sverige och har inte heller betalat skatt på detta. Skattevärket har bereknat skatten, och den betalas värje måned.

I år har Skattevärket plötsligt kommit till att norsk försäkring och AFP ska beskattas med full skatt, och skatten har ökat till två gånger så mycket som forriga året, nu efter over tre år?

Ska värkligen AFP og privata norska forsäkringar beskattas i Sverige?

Svenska skattemyndigheter värker inte veta hva dom själv gör, det är omöjligt att få rätt svar därifrån?

Mvh Norsk 

5 Kommentarer
 1. anon
  matgus3
  jan 11, 2019

  Beror på vem som tittar på dina ark. Din slutsats appropå SKV är korrekt. Skall bli ingressant att se hur Daniel svarar. Tror att allt beror på det dubbelbeskattningsavtal såm råder mellan SE och NO och hur vad som i SE kallas för ITP klassificeras - som en statlig eller privat pension. Tror det är där skon klämmer. Ofta kan SKV inte ens svara på vissa frågor som tex klassificeringen av IPS i SE. Ser fram emot Daniels svar. Utgå dock alltid ifrån att SKV bedriver terror och inte drar sig för bait and switch.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  jan 12, 2019

  Hej!

  Enligt det nordiska avtalet finns det inga hinder för Sverige att beskatta pensioner från Norge. För att Sverige ska kunna beskatta den måste den dock uppfylla villkoren för en svensk tjänstepension och privat pensionsförsäkring. Många utländska försäkringar uppfyller inte de svenska kraven men det mycket möjligt att dina norska pensioner uppfyller de svenska kraven. För att kunna ta reda på detta behöver man titta närmare på dina norska pensioner samt veta Skatteverkets motivering. Skatteverket borde ha meddelat dig skriftligt att den tagits upp till beskattning samt motiverat varför, har du fått något sådant beslut och hur ser motiveringen ut?

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Norsk
  jan 12, 2019

  Hej, tack för svar.

  Jag har blivit skriftlig underrättad om att detta nu beskattas.

  Min privata försäkring är något som arbetsgivaren har haft, ursprungligen från 1981, men den här har haft ett avbrott, 
  och var för en period i ett annat företag.
  Eftersom den var startat på nytt i 1999, ska den skattas enligt Skattevärket, hade den varit från före 1997 hade den inte varit beskattat.

  AFP motiveras inte i detalj, det enda skattevärket skriver är att eftersom den betalas ut av norska NAV, anser de att det är en pension som ska beskattas.

  Nästan alla nordmenn har AFP nu. 
  Det är ett avtal mellan arbetsgivaren, fackförening och staten.
  Arbetsgivaren betalar inn 2/3 av beloppet varje månad, staten lägger till 1/3.

  Det är mer som försäkring. När du är över 62 år kan du ta ut det du betalat inn, i månatliga utbetalningar.

  Nu har jag betalat för detta i årtionden för att få mer pension, så tar Sverige 30% skatt, det är inte acceptabelt.

  Det blir troligtvis att flytta tillbaks till Norge, jag kan leva med 30% skatt på pensionen, men inte på tilläggsförsäkringat som har betalats in i många år.

 1. anon
  D Andersson
  jan 12, 2019

  Hej igen!

  Om pensionen utbetalas av NAV anses det vara en pension som utbetalas pga av socialförsäkringslagstiftningen i Norge. Enligt den svenska lagstiftningen ska pensioner som utbetalas pga av socialförsäkringslagstiftningen beskattas i Sverige.

  När det gäller den privata försäkringen så är det korrekt att då insättningar börja göras igen efter 1997 så kan Sverige beskatta pensionsförsäkringen om den anses motsvara en svensk pensionsförsäkring. Jag utgår från att Skatteverket utrett detta.

  Tyvärr får detta konsekvensen att båda ska beskattas i Sverige.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Norsk
  jan 12, 2019

  Tack så mycket.

  Javisst, AFP betalas inn av arbetsgivaren, men betalas ut av norska NAV, som hanterar systemet för arbetsgivare och fackföreningar.

  Det låter som om Skattevärket har rätt, och att det ska beräknas skatt av allt i Sverige.

  Eftersom Norge har låg skatt på pensioner, så blir skillnaden för min del enorm, ca. 100 000,- om året mer i skatt i Sverige.

  Det var ett misstag att ändra skatteavtalet mellom länderna, nu flyttar alla nordmennen tillbaka till Norge :-)

  Jag kommer förmodligen att göra detsamma, det blir helt enkelt för dyrt att bo i Sverige, och för svårt att relatera sig till Skattevärket.