En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag är osäker om min följdfråga på förra inlägget blir läst - Det står ju som en ytterligare kommentar - Jag är lite angelägen om att få förklarat svaret lite närmare och ber nu om detta.

"Har jag förstått det rätt att hon bör ta upp detta i sin deklaration? Dvs från vinsten av husförsäljningen bör hon dra av det som fogden tog? Jag tror det handlar om runt 400 000, det blir alltså 22% dvs 88 000 mindre att betala i skatt om jag förstår det rätt?!

Och det finns ingen risk att skatteverket kräver en ränta på detta sedan?

Hur kan deras advokat ge dem rådet att inte ta upp det i deklarationen då, vad grundar han sig på?"

Tack för hjälpen

9 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  sep 13, 2012

  Hej igen hillarious!

  Jag är rädd att jag inte hänger med i dina uppgifter. Du måste besvara mina frågor och komma med förtydliganden.

  Du skriver att mannen i ett förhållande ägt 20-25 % av en fastighet och skrivit över denna andel till kvinnan i samma förhållande samt att kvinnan därefter i år sålt hela fastigheten samt att då ”kunde skatteverket dra denna procent från vinsten.”

  Vad menar du med att Skatteverket kunde dra denna procent från vinsten?

  Du skriver också att kvinnan fått rådet att inte nämna detta när hon deklarerar försäljningen.

  Från vem har hon fått detta råd och menar du att hon har fått rådet att inte nämna Skatteverkets avdrag för Skatteverket?

  I din andra fråga har du skrivit att det är Kronofogden och inte Skatteverket som har gjort avdrag från vinsten. Är den uppgiften riktig och hur har Kronofogden i så fall motiverat sitt avdrag?

  Hade kvinnan full äganderätt till hela fastigheten vid försäljningen? Hade hon fått lagfart på den andel på 20-25 procent av fastigheten som mannen överlåtit till henne?

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  hillarious
  sep 13, 2012

  Hej Ove

  Jag ber om ursäkt om jag blandar samman skatteverket med fogden och konkursförvaltaren.Jag har fått lite mer info nu.Mannen blev satt i personlig konkurs pga en skatteskuld som erlagts honom efter ett bedrägeri (en "vän" hade anställt mannen i sitt företag men vännen dog och efterlämnade skatteskulder på  över miljonen - en lång historia - dessa skulder gick över på mannen, som var oskyldig och inte hade några pengar) Kronofogden kunde inte driva in några pengar. Mannen fick då en konkursförvaltare som försökte få in pengarna.

  Ca 1,5-2 år före försäljningen av fastigheten hade mannen skrivit över sina 20-25% av huset på kvinnan (de var som sagt inte gifta)men när försäljningen skedde kom konkursförvaltaren och drev in mannens del av fastigheten (enligt en lag som ger dem rätt att upphäva överskrivingen av fastighet 3 år bakåt i tiden)alltså ca 20-25% av vinsten vid försäljningen av huset. Kvinnan ägde alltså 100% av fastigheten och lagfarten vid försäljningen men det spelade ingen roll i detta fall.

  Det låter som ett dåligt råd att inte nämna skatteverkets (eller konkursförvaltaren som deras representant)indrivning av skulden till skatteverket (!) det bör ju finnas med i deras egna papper.Men det var ett råd de fick från en vän som är juridiskt kunnig.Det är allt jag vet. Mannens skuld var en fråga för skatteverket i Göteborg medan fastighetsförsäljningen hör till en annan byrå - jag tror att det är Norrköping...

  Min fråga gällde nu om dessa ca 25% som drevs in av konkursförvaltaren kan påläggas en skuldränta, som ofta är brukligt på skulder till skatteverket och om denna ränta dvs i de 2-3 år som förflutit sedan första skuldebeskedet till försäljningen av huset, om denna ränta kan dras på kvinnans vinst av fastigheten?Det var detta deras juridiska vän var rädd för. Alltså att ytterligare indrivning av pengar(räntan) från vinsten vid husförsäljningen skulle läggas till.

  Nu hör till saken att mannens skuld sedan första skuldbeskedet, har ökat oupphörligt just pga räntor, ända fram till den slutliga domen (efter överklagande) i kammarrätten.Kvinnan är rädd för ytterligare räntor att betala.

  Hoppas detta räcker som förklaring

  Tack för hjälpen

 1. anon
  Ove Grip
  sep 13, 2012

  Hej igen hillarious!

  Jag är ingen expert i konkursrätt men som jag förstår dina uppgifter har ca 25 procent av kvinnans vinst vid försäljning av fastigheten återvunnits till konkursboet. Kunkursboet har alltså ansett att mannens överlåtelse av sin andel av fastigheten till kvinnan inneburit att en del av hans egendom på ett otillbörligt sätt har undandragits hans borgenärer. Kunkursförvaltaren har då fått fått mannens överlåtelse förklarad ogiltig.

  Detta innebär enligt min mening att kvinna ska beskattas endast för ca 75 procent av vinsten vid försäljningen av fastigheten, dvs. endast för den del av vinsten som belöper på den andel av fastigheten som hon ägde innan mannen överlät sin andel till henne.

  Detta ska kvinnan givetvis yrka i sin självdeklaration.

  Den enda ränta som kvinnan kan bli skyldig att betala är enligt min uppfattning beräknat ränta på den del av vinsten som återvunnits från den tidpunkt kvinnan kunde förfoga över pengarna till den tidpunkt då Kronofogden kunde ta hand om pengarna.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  hillarious
  sep 14, 2012

  Hej Ove

  Ja det är precis denna ränta deras rådgivare ville undvika att betala tror jag. Jag undrar nu: hur stor är denna ränta?Vad skulle det bli i reda pengar? Den summa konkursförvaltaren tog ut var ca 400 000.Genom att dra av det från vinsten vid försäljningen så tjänar väl kvinnan ca 88 000 på detta i mindre skatt? Men hur mycket av denna summa försvinner i ränta om det gått 2 år mellan överlåtelsen av fastigheten och försäljningen/konkursförvaltarens indrivning av de 25%? Det är det som är intressant att veta.Äts hela denna förtjänst upp, blir det en dyr historia eller?

 1. anon
  hillarious
  sep 14, 2012

  Ove

  du skrev: "ränta på den del av vinsten som återvunnits från den tidpunkt kvinnan kunde förfoga över pengarna" Jag tolkade det som från det datum fastigheten skrevs över på henne, men du kanske menade en annan tidpunkt? (När försäljnigen av fastigheten skedde var konkursförvaltaren där och tog sin andel innan kvinnan fick ut vinsten så någon tid förflöt inte däremellan)

 1. anon
  Ove Grip
  sep 14, 2012

  Hej igen!

  Om kvinnan inte kunde förfoga över pengarna utan Kronofogden tog dem direkt bör kvinnan inte behöva betala någon ränta alls. Men den enda som kan lämna ett säkert svar på din fråga är Kronofogden. Du eller kvinnan i fråga bör vända er dit med era frågår om ränta.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  hillarious
  sep 14, 2012

  Ursäkta alla extra kommentarer men efter närmre funderingar....kan det handla om tiden som förflöt mellen konkursförvaltarens skriftliga krav - via brev - om indrivning när han såg att fastigheten var till försäljning, fram till själva faktiska indrivningen av pengarna? Detta handlar om 2-3 månader.

  Tack så hemskt mycket för hjälpen

 1. anon
  hillarious
  sep 14, 2012

  Vad handlar en sådan ränta om i så fall i procent? 8%eller?

 1. anon
  Ove Grip
  sep 14, 2012

  Hej igen!

  Jag kan inte vara till mer hjälp. Ni måste vända er till Kronofogden med frågan om ränta.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB