En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16429/a/199117

Pressmeddelande
14 september 2012
Finansdepartementet

Förslag om ändrade skatteregler för tillsatser i motorbränsle till Lagrådet

Regeringen föreslår vissa ändrade punktskattebestämmelser för tillsatser i
motorbränsle. Syftet är att anpassa de svenska bestämmelserna till EU:s
regler. Detta förslag lämnas till Lagrådet idag.

De aktuella tillsatserna beskattas redan i dag när de ingår som en del av ett
färdigt drivmedel och förslagen påverkar därmed inte beskattningen av
drivmedel. För att underlätta hanteringen av tillsatserna föreslås i
lagrådsremissen att de ska följa de förfaranderegler som gäller för drivmedel.

Genom förslagen i lagrådsremissen klargörs att energiprodukter som säljs,
förbrukas eller är avsedda att förbrukas som tillsatser i motorbränsle eller
som medel för att öka motorbränslets volym ska omfattas av bestämmelserna om
energiskatt och koldioxidskatt redan innan de blandats i drivmedlet.
Tillsatser som säljs i förpackningar om högst en liter omfattas inte av detta.
Förslagen är en följd av en dom i EU-domstolen.

De aktuella tillsatserna, ofta kallade additiv, tillsätts exempelvis för att
hålla bränslesystemen renare eller motverka knackningar i motorn.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Ann-Christine Ålander, kansliråd
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
070-220 27 86

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Lagrådsremiss: Beskattning av tillsatser i motorbränsle
(http://www.regeringen.se/sb/d/15678/a/199116)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg