En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Våren 2007 sålde min make och jag en bostadsrätt. Vi betalade in halva (min mans) del av reavinstskattenm ca 220.000 kr,  och köpte en mindre lägenhet för 2.000.000 med 'min' halva som kontaktinsats. Den lägenheten skrevs enbart på mig (men är ju vår eftersom vi är gifta). I januari 2010 gav jag vår son 5% av lägenheten (och betalade in motsvarande del, 5 % ytterliga, av reavinstskatten. Vi sålde just lägenheten för 1.950. 000 kr . Vår son kommer att köpa en större lägenhet tillsammans med sin flickvän. Jag kommer att vara medköpare (jag behöver fortfarande en boplats). Vi (min son och jag)  har lån på 1.800.000 kr som kommer att lösas. Efter mäklararvode blir det ca 100.00 kr kvar. Dessa kommer jag investera i det nya boendet (via vår son, jag behöver däremot inte stå på lånet). Men ENBART om jag fortfarande kommer kunna skjuta upp reavinstskatten. Jag tror det måste bli så att flickvänne äger 50 % av den nya lägenheten, sonen fortfarande 5 % och jag 45%? Flickvännen måste ju äga 50%. Stämmer det här? Kommer jag att ändå behöva betala in reavinstskatt om priste på halva lägeneheten blir lägre än värdet på den vi sålt? Hur räknar jag i så fall ut hur mycket?

vänligen

Elen