En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Person A. är svensk medborgare men bosatt i Tyskland. A. saknar "väsentlig anknytning till Sverige" efter 6 ar utomlands, dvs är utskriven ur folkbokföringen och socialförsäkringen. I Tyskland livnär sig A. som frilansare; bedriver näringsverksamhet och skriver fakturor - oftast at svenska uppdragsgivare. När A. säljer texter till svenska tidningar sa gäller principen om omvänd skattskyldighet. Eftersom omsättningslandet är Sverige, vill staten ha momsen. Den betalar följaktligen uppdragsgivaren/tidningen. För A. har detta hittills inte varit ett problem, eftersom A. själv (enligt tysk skattelagstiftning) inte är skyldig att betala/redovisa moms: den sammatagna arsinkomsten är för lag. 

 Nu har A. fatt ett erbjudande fran en svensk tidning: en deltidsanställning eller motsvarande arbetsinsats men pa frilansbasis. Alla som känner frilansare vet att det är ett attraktivt erbjudande. Men vad händer med skatten...

 scenario 1: A. fortsätter att frilansa med sitt tyska "företag" som bas. Den uppenbara risken är dubbelbeskattning: för svenska staten omsätts materialet trots allt inom Sveriges gränser. Men A. lever, arbetar och deklarerar a andra sidan fortfarande i Tyskland. Finns det nagon som har erfarenhet av tolkningsfall som detta? Vad säger det bilaterala dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Tyskland om detta? Det är svart att första med en lekmans förstaelse för juridisk terminologi. Och vad händer med momsen - kommer den svenska staten att vilja "ha" den - och hur agerar A. isa fall? Om A. tar jobbet sa kommer A. att bli momsskyldig i Tyskland.

scenario 2: A. säger ja till erbjudandet om fast anställning trots att A. fortfarande lever och jobbar utifran Tyskland. Vad händer da? SINK? Är det bra med SINK? Är inkomsten isafall pensionsgrundande? Erfarenheter, nagon?

Det skulle vara oerhört intressant och till stor hjälp med svar, tankar och jämförelser! Vi är uppenbarligen manga som hamnar liksom i kläm mellan olika länders skattelagstiftning...globalisering hit eller dit!

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jun 21, 2010

  Hej  geistiges_eigent!

  Inkomstskatt och mervärdesskatt följer lagar som är så gott som helt frikopplade från varandra.

   Huvudprincipen för inkomstskatt är att man skattar där man bor eller arbetar. När både Tyskland och Sverige påför inkomstskatt skulle dubbelbeskattning uppkomm om det inte var för dubbelbeskattningsavtalet mellan dessa länder. Normalt skall dubbelbeskattningsavtalet medföra att dubbelbeskattning, vad gäller inkomstskatt, inte skall uppkomma.

  För mervärdesskatt finns inga dubbelbeskattningsavtal. Däremot finns ett direktiv för mervärdesskatt. Varje land inom EU måst anpassa sin lagstiftning enligt direktivet. Detta är skrivet på sådant sätt att dubbelbeskattning, vad gäller mervärdesskatt, inte skall uppkomma.

  Du skriver att den svenska tidningen belastas med moms (omvänd skattskyldighet eller förvärvsbeskattning - utgående moms). Det är nog riktigt men tidningen kan förmodligen också göra avdrag för ingående moms i samma skattedeklaration.

  Om Du vill ha mer detaljerad och praktisk hjälp kan Du kontakta Skattepunkten AB på tel 031 711 20 70 för ett konsultuppdrag.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB