En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

hej har en tanke på att köpa ett hyreshus fastighet medan jag har ett jobb vid sidan om ,

Huset består idag av tre lägenheter som samtliga är uthyrda. Tot.hyresintäkt är ca. 237.000 kr/år. Tot. driftskostnader är ca 66.000 kr/år. Huset är välskött och har renoverats i flera delar under senare år.

Uppvärmning: Bergvärme 2006. Ny varmvattenberedare på 350 ltr.installerad 2012
Driftskostnad med 6 personer i hushållet
Elkostnad: 42 000 kr/år
VA: 15 000 kr/år
Renhållning: 4 544 kr/år
Försäkring: 4 409 kr/år
Totalt: 65 953 kr/år
Övrigt: Balkong samt stensatt uteplats på baksidan.-

Samtliga hyresgäster betalar egen hushålls el utöver hyran.
llmänt om fastigheten
Beteckning: Byttorpsäng 13
Tomt 660 kvm, Trädgårdstomt
Taxeringskod: 220
Taxeringsvärde: 1 636 000 kr
Taxeringsvärde för byggnad: 1 177 000 kr
Taxeringsår: 2011
VA: Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp.
Servitut etc: Last, Avtalsservitut: Villa mm
Pantbrev: Totalt 1 875 000 kr
Övrigt: Uppvuxen trädgård med uteplats och fruktträd.
 

det jag behöver hjälp med är om skatten och kalkyleringen .

jag kommer starta AB bolag, så slipper jag höga skatten och med tiden kan hända att jag köper flera såna objekt.

hur funkar det med första insatsen är det 20 procent av beloppet? och vad är det för typ av skatt som jag måste betal .?typ av stämpelskatt efftersom jag kommer starta AB , resonera gärna om stämpelskatt och hur mycket blir beloppet.

nu till skatten hur funkar det, hyresintäkterna kommer jag betala skatt för, eller  det jag får in under månaden betalar jag först till utgifterna ränta/banken amortering, lite kostander som händer i huset om något lampa går sönder exc något ventil rör går sönder så är det jag som måste stå för.

jag har räknat ut det att varje månad ungefär får jag ut 15 000 kr varje månad, effter driftkostnaderna, sedan med de 15 tusen måste jag betala banken räntan och amorteringen.         Är det jag som bestämmer hur mycket ränta och amortering,?.  säg 10 tusen kr går åt räntan och amorteringen har jag tänkt,  5000 tkr som är resten i slutändan kommer jag beskatt dem? eller hur gör jag med dem,, eller kan jag köra in dem Ab bolagets konto och spara dem där, och ifall något reparation dyker upp under tiden så kan jag ta från bolagets konto eller kan jag reparera från nästa månadens inkommande och tar ut det där-?

 

behöver all hjälp efftersom jag är ny här.

 

tacksamt.

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    jun 24, 2012

    Hej,

    Du (eller ditt AB) kommer att bedriva näringsverksamhet och kommer att behöva hjälp med redovisningen. Du bör vända dig till en redovisnings- eller revisionsbyrå på din hemort.