En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16000/a/188720

Pressmeddelande
16 mars 2012
Finansdepartementet

Förslag om nya faktureringsregler för handel inom EU

Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om
genomförande av ett nytt EU-direktiv, faktureringsdirektivet. Målsättningen är att
förenkla och förtydliga momsreglerna om fakturering för företagen.
Bland annat föreslås att:
- det införs regler som klargör under vilka förutsättningar de svenska
faktureringsreglerna ska användas vid gränsöverskridande handel.
- att huvudreglerna för en fakturas innehåll förenklas och förtydligas i olika
avseenden.
- att klargörande regler införs om hur underlaget för beskattning bestäms när
uppgifterna är i en utländsk valuta.

I propositionen föreslås också att en så kallad fakturadatummetod införs för att
tydliggöra reglerna för redovisningen av EU-handel med varor. Samtidigt införs en
tidsfrist för utfärdande av fakturor. Dessutom föreslås regler som förtydligar att
den som utfärdar och tar emot fakturor är skyldig att säkerställa att fakturan är
äkta, oförändrad och läsbar från tiden för utfärdandet och under hela lagringstiden.

Förslagen innebär ändringar i mervärdesskattelagen och ändringarna föreslås i
huvudsak träda i kraft den 1 januari 2013.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Christoffer Andersson Calafatis
Rättssakkunnig
Finansdepartementet
08-405 12 30

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Prop. 2011/12:94 Nya faktureringsregler för mervärdesskatt m.m.
(http://www.regeringen.se/sb/d/15677/a/188722)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg