En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej har en fråga om tillämpning av 3:12 regler

 

Jag är delägare i holländskt BV som 100% äger ett affärsdrivande företag i Sverige. (i sverige hade vi fallit under 3:12 regler då 4 delägare har mer än 51% av aktierna)

Den största delägaren med 44% av aktierna är holländare och bosatt i Holland. Vi genererar nu i år en fin vinst.

Frågan på bordet i styrelsen är hur mycket vi kan/ska dela ut från det holländska företaget - holländaren pressar naturligtvis på för att dela ut max (då han i princip ingen dubbelbeskattning på utdelningar har). Vi är dock osäkra på om vi svenskar faller under 3:12reglerna, och således endast önskar ta ut "den kapitalbeskattade fridelen"

Är detta tillfället?

Finns några möjligheter att ta ut pengar ur det holländska bolaget till endast 30% utdelningsskatt, eller något annat sett som bara säkrar normal beskattning?

 

mvh

Andreas

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  dec 16, 2005

  Hej Andreas!

  Vad jag kan förstå spelar det ingen roll för Din beskattning om någon av delägarna är bosatt i ett annat land. Inte heller bör det spela någon roll om bolaget är svenskt eller ej. Det avgörande bör vara om Du är "verksam i betydande omfattning" i företaget. Skulle någon av delägarna vara passiv och äga 30 % eller mer av företaget, kan emellertid den s.k. utomståenderegeln vara tillämplig. I så fall är inte 3:12 reglerna tillämpliga för någon av delägarna.

  Om företaget har flera anställda, kan det uppkomma lönebaserat utrymme, eftersom företaget hör hemma i en stat inom EU. Det kan få stor betydelse för beskattning av utdelning som Du får fr.o.m. 2006. Inom ett visst gränsbelopp blir den svenska beskattningen av utdelningen endast 20%.

  Liksom alla andra kan Ni överväga att göra en intern aktieöverlåtelse före årsskiftet för att komma i åtnjutande av de gamla 3:12 reglerna, som i vissa situationer är betydligt förmånligare än de nya.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB