En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande 18 mars 2010 Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Andorra till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden med Andorra som undertecknades den 24 februari 2010.

Avtalet gör det möjligt för de svenska skattemyndigheterna att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i Andorra och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. Det är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Avtalet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden. Liknande avtal har tidigare ingåtts med Isle of Man, Jersey, Guernsey, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Aruba, Nederländska Antillerna, Samoa, Cooköarna, Anguilla, Turks- och Caicosöarna, San Marino och Gibraltar.

Förslaget lämnades i proposition till riksdagen den 17 mars och regeringen föreslår att riksdagen antar en lag om avtalet.

Prop. 2009/10:143 Informationsutbytesavtal med Andorra (http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/141882)

 

1 Kommentarer
  1. anon
    offentliga källor
    mar 18, 2010

    Den som vill läsa mer om innehållet i och betydelsen av informationsutbytesavtalen kan läsa Ove Grips blogg den 14 oktober 2009 om sådana avtal med Aruba, Nederländska Antillerna m.fl.