En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

4 Kommentarer
 1. anon
  Uschi54
  mar 17, 2012

  Jag är tysk medborgare, bosatt i Tyskland och obegränsat skattepliktig där. Jag vistas i Sverige mellen 3 till 5 månader om året.

  Jag har ett sparkonto hos en svensk bank och får räntor för mina insättningar. Räntebeloppet beskattas med 30 % kapitalskatt.

  I min tysk skattedeklaration måste jag ange alla (ränte-) inkomster inklusive utländska. Alla ränteinkomster beskattas med 26,31255 % (kapitalskatt 25% plus „Solidarzuschlag“). För att undvika dubbelbeskattning minskas det tyska skattebeloppet om i utlandet betalda skatter.

  Det funkar tyvärr inte om de utländska skatterna är högre än de tyska.

  Hur gör jag att jag betalar „bara“ tyska skatter på mina ränteinkomster i Sverige?

  Kann jag bli (delvisst) skattebefriad i Sverige?

 1. anon
  ejantez
  mar 21, 2012

  eller varför inget svar?

 1. anon
  Hans Larsson
  apr 02, 2012

  Hej!

  Enligt dina uppgifter är du bosatt i Tyskland och har då också din hemvist där enligt dubbelbekskattningsavtalet mellan Sverige och Tyskland.

  Enligt avtalets artikel 11 p. 1 så är det endast Tyskland, som då har rätt att beskatta dina svenska räntor. Du bör i Sverige begära rättelse och återbetalning av innehållen skatt och även meddela din svenska bank, att du är bosatt i Tykland och att några skatteavdrag för räntor inte ska göras.

  Hälsningar/Hans

   

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Marita
  feb 11, 2013

   Hej, i banken lämnar du in (skickar in) ditt skattenummer som du fått i  i Tyskland.

  Maho