En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Efter ett antal ar i Frankrike blev jag begransat skattskyldig i Sverige och har redovisat mina kapitalintakter/forluster i Frankrike, samtidigt som dessa har kopierats till Skatteverket i informationssyfte.

Hosten 2010 flyttade jag till England - och pga olika skatteavtal blir jag aterigen som svensk medborgare obegransat skattskyldig for kapital.

Nar jag bor i Frankrike (forsta halvan 2010) gor jag realisationsforlust pa aktier svarande mot ca 500.000 SEK. Hosten 2010 flyttar jag till England (och ska alltsa aterigen skatta for samtliga aktieaffarer i Sverige). Kruxet ar att jag hosten 2010 realiserar en vinst pa samma summa som forlusten tidigare.

For helaret blir det alltsa ett 0-resultat, men pga flytt fran olika skattedomaner sa riskerar jag nu att fa betala kapitalskatt pa vinsten sista halvaret - eftersom jag inte kan kvitta forlusten fran tidigare samma ar.

For mig later det fullstandigt orimligt att man ska kunna betala skatt pga flytt mellan 2 olika skattejurisdiktioner - framfor allt da Nettoresultatet av transaktionerna ar 0 och skattearet ar detsamma i bada jurisdiktioner som ar tillampliga dvs Frankrike och UK/Sverige) Dessutom har jag inte bott i Sverige under tiden.   

I ett mardromsscenario skulle man isafall kunna realisera en miljonforlust - och trots detta betala skatt.

Vad bor jag gora eftersom jag rimligen bor kunna pakalla en och samma skattejurisdiktion for hela aret! Alternativet vore saklart att jag avtackar mig fran min begransade skattskyldighet - och beskattar for hela aret i Sverige.

Tacksam for alla rad.

/Frank

 

 

 

2 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  dec 05, 2011

  Hej,

  Det verkar som att det är den så kallade tioårsregeln som skulle kunna medföra att du blir begränsat skattskyldig i Sverige. Den innebär att man ska ta upp vinster på bl.a. aktier om man under det år vinsten realiseras eller under de föregående tio åren har varit bosatt i Sverige. Men regeln innebär också att man ska dra av motsvarande förluster. Dessutom finns det bestämmelser i skatteavtalen som normalt sett neutraliserar tioårsregeln. Jag tror därför inte att detta behöver vara ett problem för dig.

  Hälsningar/ Kaj  

 1. anon
  Frank Ingland
  dec 06, 2011

  Tack,

   men 10 arsregeln galler England - och i Frankrike galler 2/7-regel,

  dvs att jag hoppar mellan begransat skattskyldig i Frankrike (kapitalforlust)

  och obegransat skattskyldig i UK (kapitalvinst) - och att skattemyndighet ev vill

  krava skatt pa vinsten - men att jag inte kan dra av motsvarande forlust...

  mvh

  Frank