En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Uttag ur näringsverksamheten kan föreligga om lån tillhandahålls mot ränta som understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt motiverat. Uttrycket ”affärsmässigt motiverat” preciseras inte i lagtexten. Skatterättsnämnden konstaterar att möjligheten att åberopa att ett underpris är affärsmässigt motiverat är ett undantag från vad som är normalt och att undantaget ska tillämpas restriktivt.  Syftet med prissättningen i det aktuella fallet ansågs inte affärsmässigt motiverat. Uttagsbeskattning skulle ske. Förhandsbeskedet har överklagats.  

För fördjupning, länk