En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag har nyligen förvärvat en industrifastighet i Sverige via ett NYAB. 60% av fastighetsvärdet finansierades via lån på fastigheten och resterande 40% via ett aktieägarlån (bortsett från aktiekapitalet på 50 000 kr). För att minimera företagsskatten och få ut pengar ur NYAB effektivt så vill jag naturligtvis sätta räntan på aktieägarlånet så högt som möjligt. Min fråga är hur hög ränta jag kan ta ut.

Fastigheten ligger i Nässjö och har ett hyreskontrakt som löper ut 1,5 år efter förvärvet, varpå hyresgästen meddelat att den flyttar och fastigheten blir 100% vakant. Iom den höga risken i investeringen så menar jag att den marknadmässiga räntan borde vara över 10%. Tvivlar på att någon bank skulle låna ut till en lägre ränta för de 40% som är efterställda bottenlånet. Har bett Handelsbanken om en offert vad de skulle låna ut för, men de säger att de inte kan ge det då de inte skulle låna ut mer än de 60% de redan lånat ut.

Tacksam för tankar kring detta!

Mvh,

Wilhelm 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  nov 30, 2011

  Hej!

  Den skatterättsliga principen är att det är högst den tänkbara marknadsräntan på det topplån som bolaget behöver ta för att göra förvärvet. Eftersom din bank inte är villig att låna ut mer än 60 % av anskaffningskostnaden p.g.a. bankens riskbedömning av fastighetsmarknaden på orten, så är det självklart att resterande lånebehov på 40% måste prissättas till en högre räntekostnad än den banken tar ut.

  För egen del bedömer jag att ett påslag med 2.5- 3,5 % utöver bankens räntesättning borde vara en acceptabel räntenivå på de medel som du eventuellt avser att låna in till dit bolag. För att säkerställa dig inför SKV eventuella granskning av räntenivån så råder jag dig att begära in några ränteofferter från olika finasieringsinstitut för att säkerställa att din egen räntesättning ligger på rätt nivå.  

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/