En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

De nya 3:12 reglerna är nu ganska väl kända. De skall träda i kraft den 1 januari 2006. Skatteutskottet behandlar dem idag och kan möjligen göra mindre justeringar. Reglerna har knappast blivit enklare. Här följer inte någon egentlig redogörelse för reglernas innehåll. Det finns många andra som gjort. Jag vill bara göra några reflexioner.

De nya bestämmelserna gynnar företag med stora lönesummor, dvs. företag med många anställda. De små företagen får som en liten, klen tröst ta ut utdelning som inkomst av kapital upp till 1,5 inkomstbasbelopp utan krav på löneuttag.

Utdelning inom "utdelningsbart utrymme", som till stora delar byggs upp av löneunderlag, beskattas endast med 20 %.

Det finns dock ett viktigt villkor. Minst en av ägarna måste ta ut en väl tilltagen lön för att han och övriga delägare skall kunna tillgodogöra sig löneunderlaget.Så här lyder reglen (nya 57 kap. 19 § enligt förslaget i propositionen):

"Lönebaserat utrymme skall beräknas bara om andelsägaren eller någon i
närståendekretsen enligt 56 kap. 5 § under året före beskattningsåret fått sådan
kontant ersättning som avses i 17 § första och andra styckena från företaget
och dess dotterföretag med ett belopp som sammanlagt inte understiger det lägsta
av
- sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda kontanta
ersättningen i företaget och i dess dotterföretag, och
- femton inkomstbasbelopp."

Ett inkomstbasbelopp är 2005 lika med 43 300 kr.

Observera att hela löneunderlaget 2006 försvinner om ovanstående krav inte uppfylls under 2005! Om inte tillräckligt stor lön tas ut under december 2005 kan således hela löneunderlaget försvinna.

Detta bör man tänka på även i en förlustsituation, om man räknar med att vinsterna kommer framöver, eftersom det utdelningsbara utrymme som inte utnyttjas 2006 kan sparas till kommande år.

Endast kontant lön räknas med. Bilförmåner o.d. kan inte räknas in.

Möjligheten att sälja bolaget och redovisa hälften av kapitalvinsten i inkomstslaget kapital och hälften i inkomstslaget tjänst försvinner.

Det är alltså sista chansen att göra en intern aktieöverlåtelse enligt de gamla reglerna nu i december. Kontrollera snarast om det skulle vara idé för Dig att göra en sådan före årets slut!

7 Kommentarer
 1. anon
  DrWhite
  dec 10, 2005

  Jag är ensamföretagare med god lönsamhet och ganska säkra intäkter. Dock inga anställda, längre. De nya 3:12 reglerna kommer jag således bara kunna använda till schablonregeln. Har jag förstått rätt att om jag delar upp min vinst på fler fristående aktiebolag, kan jag tillgodoräkna mig schablonregeln för var och en av dem. Det är väl så att man inte först behöver betala vinstskatt på detta kapitalbeskattade uttag? Om det stämmer vore det kanske smart av mig att fördela min höga vinst på 6 aktiebolag och ta ut 50.000 skattefritt ur vart och ett av dem??

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 10, 2005

  Hej Dr!

  Först bör Du ta ställning till om Du skall ta sista chansen att göra en intern aktie överlåtelse före årsskiftet för att utnyttjna de gamla 3:12 reglerna.

  De nya 3:12 reglerna ger inte någon skattefri utdelning. Däremot blir skatten endast 20 % inom ett visst utdelningsutrymme. För de minsta företagen kan detta normalt beräknas till 1,5 inkomstbasbelopp. De som sparat lättnadsbelopp enligt de gamla 3:12 reglerna kan dock ta ut dem även efter årsskiftet under en övergångstid.

  Den svåra frågan är om det kan vara idé att dela upp verksamheten på flera bolag. Jag sitter just nu inte vid min arbetsplats och behöver i vart fall tillgång till propositionen för att kunna ge ett svar. Påminn mig om jag inte svarar på detta under veckan som kommer.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Sverker
  dec 14, 2005

  Hej Clas!

  Jag har tidigare läst ditt inlägg tidigare om att man kan ta ut 1,5 basbelopp nästa år till 20 % skatt. Jag har pratat med min redovisningsfirma och enligt dem så behöver man inte ta ut någon lön för att kunna nytta detta, men som jag tolkar din text så måste man ta ut lön (minst 6 bb + 5%). Har jag läst fel?

 1. anon
  Mr Black
  dec 14, 2005

  Enligt de nya reglerna så får du ta ut ett schablonbelopp som uppgår till cirka 65 000/år till 20% skatt. Du behöver inte ta ut någon lön för att kunna utnyttja detta. Reglerna gäller från och med taxering 2007 (inkomstår 2006).

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 16, 2005

  Hej Sverker!

  Här har jag uttryckt mig lite otydligt i min blog. Nu har jag ändrat. Revisorn har rätt och även Mr Black. Se här intill!

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Himmelstrutz
  sep 05, 2006

  Goddag,

  Hoppas att någon kan svara på frågan om 5 års aktivt företagande krävs för att få ta del av den nya utdelningsförmånen. Öppnade själv ett bolag vid årsskiftet, med hygglig förtjänst (på pappret) hoppades att även jag skulle omfattas av de nya 3:12-reglerna. Om detta nu inte är möjligt finns det då andra sätt att få behålla lite mer sjäölv av det jag ensam har arbetat ihop?

  Tacksam för svar!

  /H

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 06, 2006

  Hej Himmelstrutz!

  Nej, det krävs inte fem års verksamhet. Det räcker med att andelsägaren eller någon närstående till honom under beskattningsåret eller något av de föregående fem beskattningsåren har varit verksam i betydande omfattning i företaget.

  Observera att det långt ifrån alltid är en fördel att omfattas av 3:12 reglerna. I många situationer uppkommer beskattning i inkomstslaget tjänst och det tycker naturligtvis ingen om.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB