En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Frågan är när är en fastighet klar för beskattning. Är det när sista spiken är inslagen i garaget eller när huvudbyggnaden är klar.

 Anledningen till att jag frågar är att jag flyttade till ett mindre hus med både en gäststuga, bastu och ett garage. Vi har nu satt in en trekammarbrunn och VVS firman får inte igenom detta ROT-avdrag även den nya värmeanläggningen går inte igenom. Enligt skatteverket så är byggnaden för ny, fastigheten får inte vara nyare än fem år för att man ska få ROT-avdrag??? Enligt bygglov och besiktningspapper så var den sk huvudbyggnaden klar 2004.

mvh John

4 Kommentarer
 1. anon
  FTR
  okt 19, 2011

  Hej,

  Så här står det i propositionen till lag avs. ROT-avdrag:

  Av 6 § lagen om kommunal fastighetsavgift följer att någon fastighetsavgift inte ska tas ut under de första fem åren för ett småhus som just färdigställts. När det gäller ROT-arbete som utgörs av om- eller tillbyggnad är det därför enligt regeringens mening lämpligt att knyta skattereduktionen för sådant arbete till småhus för vilka fastighets-avgift tagits ut. Det innebär att om- och tillbyggnader av nybyggda små-hus i praktiken inte kommer att omfattas under de första fem åren från småhusets färdigställande. 

   Jag har för mig att beräkningen påbörjas inkomståret efter nybyggnadsåret, dvs det år då huset har blivit taxerat och getts ett värdeår ( nybyggnadsåret). Det är således det år fastighetstaxering ges som anger byggnadens ålder (inte bygglovet och besiktningspappren).

  En tumregel är således att första året du kan medges reduktion på nybygt småhus är första året som du betalar kommunal fastighetsavgift. Titta efter vilket som är värdeåret för huset.

 1. anon
  john a
  okt 19, 2011

  Tack för svaret men allt pekar på att "storhuset" (huvudbyggnaden) var klar 2004 enligt grannar och hantverkare som var inblandat i bygget, men hos skatteverket står det skrivet 2009. För mig som nu anlitat några hantverkare för att kunna bo året om där verkar nu sitta lite i klistret då inte ROT- avdragen på ett antal tusentals konor inte går igenom hos skatteverket.

  När ska man börja med taxeringen av fastigheten, då huvudbyggnaden är klar eller är det när utedasset/Garaget är klart fem år senare???

   mvh John

 1. anon
  Ulf Bjarme
  okt 20, 2011

  Det går att begära omprövning och eventuellt överklaga historiska taxeringsbeslut.

  Från Skatteverket:

  Överklaga eller ompröva?

  Du som fastighetsägare kanske vill ha ett beslut om fastighetstaxering ändrat? Då har du två möjligheter att välja mellan. Du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten, eller så kan du begära omprövning hos Skatteverket.
  Innehåll
  1. Ska jag överklaga eller begära omprövning?
  2. Överklagande
  3. Omprövning

  1. Ska jag överklaga eller begära omprövning?
  Om du vill att en domstol ska avgöra en fråga i ett beslut om fastighetstaxering där du och Skatteverket inte kunnat enas, måste du överklaga beslutet.
  Du har dock alltid rätt att överklaga till domstol, även om inte Skatteverkets beslut har gått dig emot.
  Att begära omprövning hos Skatteverket kan däremot vara en enklare och snabbare väg att få beslutet ändrat, om du t.ex. bara ska komplettera med några nya uppgifter eller argument som Skatteverket inte hade tillgång till vid det tidigare beslutet.

  2. Överklagande
  2.1 Beslut som får överklagas
  Beslut om fastighetstaxering
  Alla beslut om fastighetstaxering av en fastighet ("taxeringsenhet") kan överklagas av ägaren till fastigheten. Det gäller grundläggande beslut, omprövningsbeslut och beslut om taxeringsåtgärder efter domstols beslut.
  Om Skatteverket har avvisat en begäran om omprövning av ett beslut om fastighetstaxering, får även ett sådant avvisningsbeslut överklagas.
  Överklagande av Skatteverkets beslut om fastighetstaxering prövas av förvaltningsrätten¹ i den domkrets där fastigheten är belägen.
  Bestämmelserna om överklagande finns i 21 och 24 kap. fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152).
  2.2 Beslut som inte får överklagas
  Skatteverkets allmänna råd
  Skatteverkets allmänna råd kan som sådana inte överklagas. De allmänna råden kan gälla t.ex. riktvärdeangivelser eller genomsnittshyror. I ett enskilt fall kan det dock prövas, inom ramen för överklagande av ett beslut om fastighetstaxering, om det allmänna rådet kan frångås och andra grunder för värderingen kan tillämpas i stället.
  Skatteverkets föreskrifter
  Skatteverkets föreskrifter, till exempel om indelningen av Sverige i värdeområden, får överhuvudtaget inte överklagas (7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152)).
  2.3 Tidsfrister för överklagande
  Skatteverkets beslut om fastighetstaxering får överklagas av fastighetsägaren inom fem år efter fastighetstaxeringsåret. Det betyder t.ex. att ett beslut om fastighetstaxering 2010 kan överklagas intill utgången av år 2015.
  Tidsfristen för överklagande kan förlängas i vissa fall. Om beslutet har meddelats av Skatteverket efter den 30 juni det femte året efter fastighetstaxeringsåret och ägaren inte har fått del av beslutet före november månad samma år, har den ägaren rätt att överklaga inom två månader från den dag hon eller han fick del av beslutet.
  Ett överklagande ska, enligt allmänna förvaltningsrättsliga bestämmelser, alltid lämnas in till Skatteverket.
  Tidsfristen räknas så att överklagandet måste ha kommit in till Skatteverket innan tidsfristen gått ut.

 1. anon
  john a
  okt 20, 2011

  Tack för att du tog tid att svara.

  jag har nu ändrat nybyggnads året i fastighetstaxeringen som jag fått (även storleken på bostadsytan var helt fel!!!).

   Så jag Har bett skatteverket att ta kontakt med mig för att kunna diskutera fortsättningen.

  Får nu se hur detta slutar, hoppas på det bästa.

   //John