En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------

http://www.regeringen.se/sb/d/15236/a/179116

Pressmeddelande
28 oktober 2011
Finansdepartementet

Utredningen om sänkt moms på vissa tjänster överlämnar sitt slutbetänkande

Regeringen har i dag tagit emot slutbetänkandet från Utredningen om sänkt moms på vissa tjänster. Utredningen föreslår inte sänkt moms på någon av de tjänster som analyserats i betänkandet då man bedömer att det inte är samhällsekonomiskt effektivt att sänka momssatsen. Sänkt moms skulle inte heller innebära någon regelförenkling för företagen.

I betänkandet har frågan om sänkt moms på följande tjänster analyserats: Renovering och reparation av privata bostäder, fönsterputsning och städning i privata hushåll, mindre reparationer (av cyklar, skor och lädervaror, kläder och hushållslinne), hemtjänster (såsom hemhjälp och vård av barn, gamla, sjuka eller personer med funktionshinder) samt frisörverksamhet.

Utredningen har tidigare, i delbetänkandet Sänkt restaurang- och cateringmoms, föreslagit sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster, en åtgärd som bedömdes medföra positiva sysselsättningseffekter. En sänkning av restaurangmomsen innebär också att restaurang- och cateringföretag i större utsträckning kan tillämpa en enda momssats i stället för två. Låg moms på frisörtjänster eller mindre reparationer innebär i stället en ökad administrativ börda för företagen som skulle få hantera fler skattesatser än i dag. En frisör skulle till exempel få tillämpa låg moms på frisörtjänster men normalskattesatsen skulle fortfarande gälla för försäljning av hårvårdsprodukter.

Vidare konstaterar utredningen att flera av tjänsterna kan berättiga till HUS-avdrag och enligt utredningens direktiv ska låg moms inte införas för tjänster som redan omfattas av reglerna om HUS-avdrag. Möjligheten till skattereduktion för hushållsarbete och s.k. ROT-arbete har fått den gemensamma benämningen HUS-avdrag.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Lena Bohm, ämnessakkunnig
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
08-405 18 06

Kontaktuppgifter för utredningen:
Fredrik Fries (ordf.)
08-561 691 68

Sara Underskog (sekr.)
08-405 19 66

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2011:70 Sänkt moms på vissa tjänster?
(http://www.regeringen.se/sb/d/14253/a/179109)

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Följ Finansdepartementet på Twitter. (http://twitter.com/#!/FinansdepSv)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg