En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/14987/a/172248

Pressmeddelande
5 juli 2011
Finansdepartementet

Svensk ekonomi utvecklas starkt men riskerna har ökat

Finansminister Anders Borg gav i dag vid en pressträff i Almedalen sin syn på det ekonomiska läget, reformutrymmet och inriktningen inför höstens budgetproposition.

-Svensk ekonomi framstår som stark, framför allt jämfört med andra viktiga länder i vår omvärld. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker tydligt. Under våren har dock riskerna för en något svagare utveckling ökat. Det som främst oroar är att återhämtningen i USA dämpats något, samtidigt som hanteringen av underskotts- och skuldproblemen i Europa alltjämt är osäker. Dessutom ser vi en viss avvaktan bland svenska hushåll vad gäller konsumtion, säger finansminister Anders Borg.

-Reformutrymmet för 2012 är gradvis mer på fast mark. Regeringen ser ut att kunna genomföra en rad centrala reformambitioner från valmanifestet i höstens budget. Det totala reformutrymmet får dock slutligt stämmas av i augusti, säger Borg.

-Uppgiften framöver är bland annat att säkra överskott och betryggande
säkerhetsmarginaler i offentliga finanser. Oron i omvärlden ska mötas från en stark position. Vi ska försvara och stärka sysselsättningsuppgången liksom värna välfärden. Ökad sysselsättning och mer pengar i plånboken för låg- och medelinkomsttagare, genom framför allt jobbskatteavdraget, skulle minska den osäkerhet bland svenska hushåll som annars riskerar att dämpa utvecklingen. Villkoren för de grupper som bland annat drabbats av finanskrisen ska fortsatt förbättras och förutsättningarna för grupper som ofta har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden ska stärkas, säger finansminister Anders Borg.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg