En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

För de flesta ideella föreningar och trossamfund är finansieringen av verksamheten ett problem. Det är svårt att få in pengar på frivillig väg och det gäller att se till så att man inte blir beskattad i onödan.

Medlemsavgifter och frivilliga gåvor torde alltid vara skattefria men naturligtvis betalas de med medlemmarnas och sympatisörernas redan beskattade pengar.

Dessutom är ideella föreningar och trossamfund, om vissa villkor är uppfyllda, skattebefriade för räntor, utdelningar och kapitalvinster. Om man försöker finansiera verksamheten genom att bedriva näringsverksamhet (rörelse), blir den dock som huvudregel beskattad. Det finns två kategorier av näringsverksamhet som är undantagna och alltså skattebefriade.

1.      Verksamhet som är ett direkt led i främjandet av sådana ändamål som avses i 8 § (=vissa allmännyttiga ändamål) eller som har annan naturlig anknytning till sådana ändamål, eller

2.      Verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete

Se mer detalj i inkomstskattelagen 7 kap. 7 och 8 §§!

Som exempel på den första kategorin kan man säga att en fotbollsklubb som säljer fotbollströjor till spelarna gör detta som ett direkt led i främjandet av ändamålet. Samma sak gäller för entréavgifter m.m. Eventuell vinst är därför skattefri.

Det mest vanliga exemplet på den andra kategorin är nog lotterier, t.ex. bingolotto. Det är verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla.

Det som jag nu vill fästa uppmärksamhet på är att Skatteverket under våren 2005 i ett s.k. ställningstagande angett att verket efter några domar från Kammarrätten i Sundsvall godkänner skogsplantering som en av hävd utnyttjad finansieringskälla. Skatteverket skriver bl.a.:

”Skogsplantering har sedan lång tid varit ett vanligt förekommande sätt för föreningar att finansiera den ideella verksamheten. Enligt Skatteverkets mening kan därför skogsplantering anses utgöra sådan verksamhet som utgör hävdvunnen finansieringskälla för en allmännyttig ideell förening. Förutsättningen härför är att verksamheten bedrivs av obetalda krafter inom föreningen och att verksamheten inte snedvrider konkurrensen.”

Ställningstagandet, som är från 2005-04-20, återfinnes i sin helhet på www.skatteverket.se

Vad kan då Skatteverket mena när man säger att verksamheten med att plantera skog inte får snedvrida konkurrensen? Jag kan inte förstå annat än att föreningen eller trossamfundet måste ta ut ett marknadspris för tjänsten. Om så sker, borde verksamheten inte kunna anses snedvrida konkurrensen.

Skogsägaren bör få avdrag för vad han utgett till föreningen eller trossamfundet på vanligt sätt.

Slutsatsen är således att skogsplantering i framtiden kan komma att bli en mycket, viktig och vanlig form för finansiering av ideella föreningar och trossamfund. Behovet av plantering bör vara mycket stort - särskilt i de områden där stormen Gudrun härjat.

___________________________________________________________

Om Du inte redan är inloggad, logga in eller bli medlem för att  skriva kommentarer!