En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag skall under året påbörja ett 3 årskontrakt för ett bemanningsföretag i Singapore som pilot i internationell luftfart.

Min operativa bas blir Bangkok i Thailand.

Jag är gift och har två barn som skall bo kvar i Sverige.

I jobbets natur ligger att jag kommer att spendera tid i arbetet utanför min operativa bas.

Under förutsättning att jag uppfyller det krav på max antal dagar som jag får tillbringa i Sverige under ett år är sexmånadersregeln tillämplig i min situation trots att jag har anknytning till Sverige?

 

 

 

2 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  apr 13, 2013

  Hej!

  Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked avseende ettårsregelns tillämpning ansett att vistelsedagar för pilot i tredje stat vid tjänsteutövning inte skulle anses som avbrott i vistelsen ifråga. Vissa nämndledamöter har emellertid anmält skiljaktig mening i frågan och Skatteverket har dessutom överklagat förhandsbeskedet så rättsläget är än så länge ovisst.

  Hälsningar/Hans

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Bed3057
  apr 18, 2013

  Hej Hans,

  Har anknytningen någon betydelse för tillämpningen av 6 eller 12 månaders regeln?

  Vet man när det kan komma ett klargörande i frågan?