En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
22 mars 2011
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Liechtenstein

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Regeringen föreslår även att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i
regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter att närvara vid skatteutredning. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Förslaget lämnades i en proposition till riksdagen den 21 mars.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Helena Winter, rättssakkunnig
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 11 43

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2010/11:81 Informationsutbytesavtal med Liechtenstein
(http://www.regeringen.se/sb/d/14250/a/164348)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg